Allt är väl hos den tavastländska barnfamiljen. Far i huset är klar för dagen, och husmor har också tid att sätta sig i soffan en stund. Aleksi och Elina Kuru bor i ett egnahemshus på den fridfulla landsbygden i byn Torro nära Tammela.

Vi har tid för ett samtal i lugn och ro, när den förstfödda Enni Kuru, 3,5 år, tittar på tecknade filmer på tv och minstingen Veikko Kuru, 10 mån., sover dagssömn. Så här önskar man att allt kunde fortsätta över de kommande åren. Att föräldrarna kan arbeta och sörja för familjen. Att barnen får växa upp till raska och duktiga ungdomar.

Ingenting är ändå självklart. Det har Aleksi, 33, och Elina, 33, båda insett. Aleksi arbetar som jordbrukare och skogsmaskinsföretagare, Elina är hemmamamma. Elinas fritidshobby är hästar.

– Jag vill inte svartmåla någonting, men Aleksi är långa tider ensam ute i skogen och jobbar med stora krafter. Det kan alltid hända någonting, säger Elina.

– Hästarna kan nog också vara farliga. Elina litar på dem till hundra procent, men det gör inte jag, säger Aleksi på skämt.

Aleksi skaffar familjens huvudsakliga utkomst genom skogsarbete. Han kör en skotare, dvs. en massiv lastmaskin med vilken han transporterar virke från skogen till upplag vid vägkanten, därifrån en annan bilplockar upp det för vidare transport.

Utöver skogsarbetet brukar han åkrarna vid den närbelägna barndomsgården tillsammans med sin bror. På åkrarna växer mat för finländarna, huvudsakligen havre, korn och vete.

I början av året övergick barndomsgården i hans och broderns namn i och med en generationsväxling. Föräldrarna bor fortfarande i huset och pappan hjälper också till med jordbruket.

Generationsväxlingen orsakade en hel del pappersexercis och många samtal med bland annat banken. Bröderna Kuru ville blicka långt in i framtiden. Båda skrev äktenskapsförord med sina makar, så att bröderna inte skulle bli tvungna att betala varandra, om någonderas äktenskap skulle sluta i skilsmässa.

Intressebevakning baserar sig på förtroende

I samband med generationsväxlingen föll det sig naturligt för makarna Kuru att upprätta också ett testamente och en intressebevakningsfullmakt.

– När bröderna började sköta sina angelägenheter, beslutade vi med Aleksi att vi två också ska sätta våra saker i skick. Det är smart att i det här livsskedet tänka på att man kan råka ut för någonting redan i unga år, inte bara som gammal, säger Elina.

Elina och Aleksi undertecknade var sin intressebevakningsfullmakt, där de utsåg en pålitlig person att sköta deras ärenden I den händelse att de inte själva är i stånd till det. Elina valde Aleksi som befullmäktigad I första hand och sin syster som ersättare och fullmäktig i andra hand.

– Min syster hade gjort samma sak redan för åratal sedan, och hon undrade om det inte skulle löna sig för oss också, säger Elina.

– Vi känner oss nu lättare och lugnare till sinnes.

För Aleksi var Elina hans förstahandsval med brodern som ersättare.

– Å andra sidan upprättades fullmakten så, att Elina kan sköta mitt skogsmaskinsföretag och min bror ärenden i anslutning till jordbruket, säger han.

Arrangemanget övertygade också Aleksis föräldrar. Också de upprättade en intressebevakningsfullmakt.

Livslång intressebevakning

En intressebevakningsfullmakt är ett document med vilket en person kan gardera sig mot handlingsoförmåga till följd av exempelvis sjukdom eller olycksfall.

– Fördelarna med en fullmakt är att personen själv kan bestämma vem hen vill be fullmäktiga att sköta sina ärenden. Det viktigaste skedet av en fullmakt är valet av en pålitlig befullmäktigad. Här är det viktigt att det är fråga om en djup och förtroendefull relation, säger Juha-Matti Toikka, chef för juridiska ärenden på OP Lounaismaa.

Fullmaktsgivaren ska då fullmakten upprättas vara myndig och ha rättshandlingsförmåga, och hen ska förstå betydelsen av fullmakten. Hen kan definiera i detalj fullmaktens omfattning. Ofta är det fråga om åtgärder som gäller ekonomi, egendom och till exempel hälso- och sjukvård.

– En sådan fullmakt skulle alla vuxna gärna kunna ha. Den upprättas ofta vid lite högre ålder, men också unga kan råka ut för vad som helst, till exempel ett olycksfall som kan lamslå en företagares näringsverksamhet. Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan verksamheten fortsätta, säger Toikka.

En intressebevakningsfullmakt upprättas för skötseln av en persons angelägenheter under hens livstid, inte för tiden efter dödsdagen. Fullmakten ska bekräftas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata innan den kan träda i kraft. För det behövs läkarintyg och fullmakten i original.

Intressebevakningsfullmakten kan vid behov hävas eller innehållet i den ändras.

– En fullmakt jämställs med upprättande av testamente. Det lönar sig att låta en expert upprätta fullmakten, så att den är giltig och till innehållet motsvarar fullmaktsgivarens behov, säger Toikka.

En fördel med fullmakten är att den trader i kraft snabbt, och att skötseln av ärenden inte stannar upp. Om till exempel Aleksi Kuru inte är i stånd att sköta sin firmas angelägenheter, kör saker och ting ändå inte ihop sig, eftersom Elina Kuru kan ta över verksamheten.