Vuokranantajan kannattaa tarkastaa omistamansa asunto aina, kun vuokralainen vaihtuu. Tarkastus on syytä tehdä yhdessä vuokralaisen kanssa niin vuokrasuhteen alkaessa kuin sen päättyessä. Näin varmistetaan, ettei kummallekaan jää epäselvyyttä huoneiston kunnosta.

– Tärkeintä on ehkäistä vuokranantajan ja vuokralaisen välille jälkikäteen syntyviä riitoja, sanoo Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah.

Erityisesti pesukoneiden liitännät ja irrotettujen liitosten tulppaukset on syytä tarkistaa vuotovahinkojen havaitsemiseksi ja välttämiseksi. Myös muut mahdolliset kodinkoneet ja kaikki asunnon pinnat kannattaa käydä läpi.

Lue myös: Varmista, ettei vahinko käy! Viisi yleistä vahinkotapausta kotona

Dokumentointi on vuokranantajan etu

Vuokranantaja voi tarvittaessa valtuuttaa jonkun muun tekemään tarkastuksen puolestaan. Valtuutus on hyvä tehdä kirjallisesti, esimerkiksi vapaamuotoisella sähköpostilla, ja siinä kannattaa antaa listaus tarkastettavista asioista.

Huolellisella dokumentoinnilla – erityisesti kuvilla ja videolla – varmistetaan, että on jotain, mihin verrata myöhemmin.

Ahsanullahin kokemuksen mukaan on aika yleistä, että tämä jää tekemättä vuokrasuhteen alkaessa.

– Se on hankalaa riitatilanteissa, sillä vuokranantajan pitää pystyä näyttämään mahdollisen vaurion syntyminen vuokrasuhteen aikana. Myös tavanomaisen kulumisen arviointi on vaikeaa, ellei huoneiston kunto vuokrasuhteen alkaessa ole tiedossa, Ahsanullah huomauttaa.

Näyttövastuu on vuokranantajalla

Vaasan hovioikeus antoi kesäkuussa 2020 ratkaisun tapauksessa, jossa astianpesukoneen tulppaamaton poistoputki aiheutti taloyhtiöön mittavan vesivahingon.

Ratkaisun mukaan vuokranantaja ei ollut toiminut riittävän huolellisesti, kun hän jätti huoneiston kunnon tarkastamatta vuokralaisen vaihtuessa. Vuokranantaja tuomittiin korvaamaan noin 12 000 euron korjauskulut taloyhtiölle.

Ahsanullah tulkitsee hovioikeuden päätöksen käytännössä ankaroittaneen vuokranantajan vastuuta asunnon lopputarkastuksen osalta.

Alivuokralaisen osalta tarkastus ei ole yhtä kriittistä, sillä oma päävuokralainen vastaa mahdollisista alivuokralaisen aiheuttamista vahingoista. Alivuokrasuhde on tyypillistä kimppa-asumisessa.

Kotivakuutus tuo turvaa

Vuokralaiselta on syytä edellyttää laajaa kotivakuutusta. Vuokranantajan on kuitenkin mahdotonta tarkistaa, onko vakuutus voimassa.

Vuokranantaja voi myös itse ottaa vakuutuksen omistamalleen asunnolle tai kiinteistölle. OP:n vuokranantajan vakuutus kattaa esimerkiksi kiinteät kalusteet ja pintamateriaalit, joiden kunnossapito on asunnon omistajan vastuulla.

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vahingosta vuokranantajalle viipymättä. Lain mukaan vuokralaisella on myös velvollisuus hoitaa vuokrahuoneistoa huolellisesti. Normaali kuluminen kuuluu kuitenkin asiaan.

– Aina on eroja siinä, minkä kukakin tulkitsee siistiksi. Vuokranantajan ei ole mahdollista puuttua huoneiston siisteyteen vuokrasuhteen aikana muutoin kuin jos se voi aiheuttaa huoneistolle pysyvää haittaa, Ahsanullah sanoo.

Vuokranantaja vastaa huoneiston kunnossapidosta vuokralaiselle, ellei muuta ole sovittu. Osapuolilla on kuitenkin laaja sopimusvapaus.

– Erityisesti omakotitalojen osalta suosittelemme, että kunnossapitovelvollisuus kannattaa sopia yksityiskohtaisesti, aina lumitöistä lähtien.

Lue myös: Kuka vastaa vahingoista vuokra-asunnossa?