Unga personer upplever oftare än andra förare att de är skickliga och beter sig väl i trafiken. Det ger en undersökning som OP låtit göra för att kartlägga finländarnas trafikbeteende vid handen.

Enligt utbildningshandledare Erkka Savolainen på Trafikskyddet kan en stark tilltro på de egna färdigheterna leda till farliga situationer.

– Om man anser sig själv vara skicklig att hantera bilen, kan man tänka att man kan testa sina gränser i trafiken, som att köra för fort, säger han.

Var tredje personskada i trafiken orsakas av en 15–24-årig ung person. Hanna Hartikainen, direktör för försäkringsverksamheten för personkunder på OP, bedömer att större delen av ungdomars olyckor beror på liten körerfarenhet, inte likgiltighet.

– Tyvärr sker allvarliga avkörningar, där situationshastigheten är för stor, ofta för unga förare, konstaterar Hartikainen.

En ny förares förmåga att förutse farliga situationer är bristfällig. Enligt Erkka Savolainen på Trafikskyddet är ungdomar också mer mottagliga för socialt tryck och uppeggning.

– Antingen boostar man sitt eget ego eller

så är man rädd för att inte få kompisarnas godkännande om man inte gör dumheter.

Ungdomar har också starka sidor som förare.

– De har den senaste informationen om regler och lagar, om bara undervisningen har genomgåtts väl. Synen,

hörseln och kanske reaktionshastigheten är bättre än hos äldre förare, konstaterar Savolainen.

Unga har inte heller hunnit lära sig körsätt som är typiska för äldre förare: till exempel att glömma bort att använda blinkljus och byta körfält hur det råkar.

Unga förares styrkor: sinnen

Trafikskyddets utbildningshandledare Erkka Savolainen har i sitt arbete sett att det finns skillnader mellan könen när det gäller körkunskaper och attityder i trafiken.

– I regel är pojkar bättre på att hantera bilen, eftersom de ofta har haft mer att göra med teknik. I fråga om attityder är flickorna däremot bättre förare. De kan kompensera för bristerna i hanteringen av bilen med måttliga körhastigheter och attityder – de tar inga onödiga risker.

– Vår nuvarande lagstiftning förbjuder prissättningen av försäkringar enligt kön, men under den tid då könet fortfarande fick påverka försäkringspriset, var unga män enligt olycksstatistiken en större risk i trafiken än unga kvinnliga förare, säger Hanna Hartikainen på OP.

Även om de som nyligen fått körkort löper en stor risk att hamna i en olycka, utvecklas ungdomarnas körskicklighet snabbt och antalet olyckor minskar i takt med att körerfarenheten ökar.

Säkerheten betonas med åldern

I undersökningen framgick att när förare blir äldre, fäster de mer allt mer vikt vid körsäkerheten. Samtidigt försämras upplevelsen av säkerheten i trafiken. Det betyder att när åren går börjar trafiken kännas som en farlig plats.

”Ju äldre man blir, desto vanare blir man med trafikmiljön. Om ett trafikmärke eller en väjningsplikt ändras överraskande, börjar det hända saker”, säger Erkka Savolainen.

Savolainen tror att flickor är bättre medvetna om riskerna i trafiken än pojkar.

– Flickor funderar kanske mer på sin säkerhet och förstår att det kan gå dåligt och livet kan ta slut.

Pojkarnas attityder börjar ändras när familj och jobb kommer med i bilden. Olycksrisken minskar fram till cirka 40 års ålder. Efter det ökar risken något, eftersom antalet körda kilometrar typiskt ökar.

Savolainen önskar att föräldrarna ska ha en realistisk men uppmuntrande attityd gentemot ungdomarna.

– Klandra inte genast om plåten tillbucklas vid parkering. Klander lämnar långvariga ärr, och i värsta fall kan den unga sluta köra helt.

Det lönar sig däremot för föräldrarna att föregå med gott exempel i trafiken, ända sedan barnet är litet. Trafikfostran är ingen snabbkurs, utan ett livslångt projekt.

– Till ungdomar vill jag ge tipset att köra mycket genast när man fått körkort. Förbehållet förbättras genom att köra.

Webbenkäten som OP lät göra besvarades i våras av över tretusen 15–79-åriga finländare. Undersökningen är en del av projektet Århundradets trafikgärning, där OP medverkar som huvudpartner.

Försäkring ger trygghet

Utgångsbonus i OP:s trafikförsäkring som förnyades i juni är t.o.m. 40 procent och maxbonus är 80 procent. När man har kört med maximalt bonus utan skador i två år, beviljas man bonusskydd. Då minskar inte bonus på grund av en olycka. Som ägarkund i OP får du rabatt och OP-bonus på försäkringar. Läs mer: op.fi/auto