Många av oss får en liten summa pengar i arv under vår livstid. Men borde man genast använda pengarna, till exempel för lånebetalning eller resor, placera dem i fonder eller låta dem växa med ränta till exempel för handpenningen på den första egna bostaden?

Om du får ett arv, rekommenderar placeringschef Tiia-Maria Nummela i OP Tampere att du kontaktar din bank så fort som möjligt. Särskilt för dem som är noviser i sparande eller placering är bankens expertis och råd guld värda.

Lång och kort sikt

Då du placerar ska du alltid ha planer på både lång och kort sikt. Då du sparar på kort sikt gör du klokt i att välja placeringsobjekt med relativt låg risk, eftersom värdet på placeringarna kan variera mycket.

– Om du har fått ett arv på till exempel 5 000–10 000 euro och vill spara för din första bostad, lönar det sig att överföra en del av medlen till ett BSP-konto. På kontot kan du spara ett valfritt månatligt belopp mellan 50 och 1 000 euro. Målet med kontot är att hjälpa dig att spara ihop handpenningen, dvs. 10 procent av bostadens värde, berättar Nummela.

Långsiktiga sparplaner är för sin del viktiga för dem som strävar efter att placera till exempel under en period på över sex år. Om du vill placera på lång sikt, är en OP-fondförsäkring det bästa alternativet enligt Nummela. Då sparar du i placeringsfonder och placeringskorgar. Det finns en stor mängd placeringsobjekt och de förvaltas av experter.

− Eftersom kunden kan välja sina placeringsobjekt bland ett omfattande utbud, kan vi bygga upp en spridd och mångsidig placeringsportfölj som kombinerar olika objekt.

Kunden kan också välja att placera hela arvet på en gång eller upprätta en plan om regelbundet sparande.

− Vi rekommenderar alltid regelbundet sparande. Då beror avkastningen på värdeutvecklingen i de valda placeringsobjekten. Regelbundet sparande balanserar värdefluktuationer, och på så sätt kan man fortlöpande vara med på marknaden, säger Nummela.

En utmärkt början på sparandet

Sparräknaren på OP:s webbplats är också en utmärkt hjälp då du planerar ditt sparande, och den hjälper att åskådliggöra den sannolika avkastningen på besparingarna under årens lopp.

Exempelvis då den första placeringen är ett arv på 5 000 euro och du sparar 50 euro i månaden utöver det, kan fonden OP-Moderat förvandla din placering till upp till 9 400 euro på fem år.

Ett utmärkt exempel på långsiktigt sparande som innebär en högre risk är fonden OP-Modig. Den förvandlar ett startkapital på 10 000 euro och ett månatligt sparbelopp på 100 euro till upp till 73 400 euro på 20 år. På fem år skulle ett motsvarande belopp och månatligt sparbelopp sannolikt växa till en pott på cirka 19 000 euro i fonden OP-Moderat.