Opintolainan käyttö on lisääntynyt hurjasti 2010-luvulla. Merkittävin yksittäinen syy tälle on opintolainahyvityksen käyttöönotto. Se ei kuitenkaan ole koko totuus, sillä opintolainahyvityksen voivat saada vain yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Kelan tilastoista käy ilmi, että lukuvuonna 2018–2019 opintolainaa nostaneiden osuus kaikista opintotuen saajista oli noin 57 prosenttia, kun vielä kymmenen vuotta sitten vastaava luku oli noin 25 prosenttia. Kautta aikain suosituinta opintolainan nostaminen on ollut ammattikorkeakoululaisten ja ulkomailla opiskelevien keskuudessa.

– Kyse on ennen muuta asennemuutoksesta, sanoo Kelan etuuspalveluiden vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen.

Opintolainan suosio on vaihdellut

1990-luvun alkupuolella tehdyssä opintotukiuudistuksessa opintorahoja korotettiin ja opintolainat muuttuivat markkinaehtoisiksi. Muutokset tehtiin Suomen taloushistorian pahimman talouslaman aikaan, jolloin korot olivat ennätyskorkealla ja velkaantuminen valtasi maata.

– Ennen opintotukiuudistusta suhtautuminen opintolainaan oli se, että laina kannattaa nostaa, vaikkei sitä tarvitsisikaan. Opintotukiuudistuksen jälkeen asenne muuttui päinvastaiseksi ja opintolainan käyttämistä pyrittiin välttämään viimeiseen asti, Lahtinen kertoo.

Opintolainaa vieroksuttiin aina 2010-luvulle asti, vaikka maan taloustilanne elpyi, korot alenivat ja työllisyystilanne parani. Lisäksi tuet pienenivät, eikä pelkkä opintoraha ja asumisen tuki enää riittäneet itsenäiseen toimeentuloon. Silti opiskelijat sinnittelivät pienillä tuloilla tai väsyivät koulun ja työnteon yhdistämisestä.

Opintolainahyvitys käänsi päät

Opintolainan suosiota pyrittiin kasvattamaan jo vuonna 2005 käyttöönotetulla opintolainavähennyksellä. Tutkintonsa määräajassa suorittanut korkeakoululainen sai verotuksessa opintolainavähennyksen, kun hän valmistumisensa jälkeen maksoi opintolainaansa takaisin. Tämä ei kuitenkaan lisännyt opintolainan käyttöä. Etuuden sisältö jäi opiskelijoille hämäräksi, sillä sen saaminen sijoittui kauas tulevaisuuteen.

2010-luvun alkupuolella työttömyysaste nousi ja opiskelijoiden työssäkäynti väheni. Sen myötä asenne opintolainaa kohtaan muuttui.

– Pelkällä rahamuotoisella tuella ei pärjännyt, joten aiempaa useamman oli pakko turvautua opintolainaan. Se ei kuitenkaan tuntunut yhtä pelottavalta kuin aiempina vuosikymmeninä, koska korkotaso oli alentunut 1–2 prosenttiin.

2010-luvun edetessä yleinen taloustilanne ja sitä kautta työllisyystilanne paranivat. Työllistyminen näytti mahdolliselta ja lainaraha oli halpaa.

– Opintolainahyvityksen käyttöönotto vuonna 2014 ajoittui oivalliseen ajankohtaan. Vaikka hyvitys koski vain korkeakouluopiskelijoita, se vaikutti kaikkien opiskelijoiden opintolaina-asenteisiin.

Opintolainahyvitys houkuttelee valmistumaan

Opintolainahyvitys on Kelan maksama opintolainan ylimääräinen lyhennys, joka voi olla jopa kolmasosa opintolainan määrästä. Kela maksaa osan opiskelijan lainasta, jos opiskelija valmistuu määräajassa ja hänellä on lainaa yli 2 500 euroa.

Hyvitykseen oikeuttava määräaika sekä hyvityksen enimmäismäärä vaihtelevat suoritettavan tutkinnon laajuuden mukaan. Perinteisessä yliopiston maisteritutkinnossa määräaika on kuusi lukuvuotta. Jos 300 opintopisteen maisteritutkinnon määräajassa suorittanut opiskelija on yliopistoaikana nostanut opintolainaa vähintään 18 000 euroa, hän voi saada opintolainahyvityksen maksimimäärän, 6 200 euroa.

Vasta muutamana vuonna maksettujen opintolainahyvitysten saajamäärä on kohonnut tasaisesti. Vuonna 2019 hyvityksen sai vajaa 10 000 amk-opiskelijaa ja noin 2 000 yliopisto-opiskelijaa. Hyvityksen keskiarvo saajaa kohden oli noin 3 800 euroa.

Opintolainahyvitystä ei yleensä tarvitse hakea. Kun Kela on saanut korkeakoululta varmistuksen suoritetusta tutkinnosta ja pankilta tiedon opintolainan määrästä, se myöntää hyvityksen ja maksaa opintolainan lyhennyksen suoraan pankille.

– Opintolainahyvitys on mainio lisä opintotukeen. Se on kannustava tukimuoto, koska opiskelijan on helppo ymmärtää, mitä häneltä edellytetään ansaitakseen houkuttelevan palkinnon.

Onko opintolaina sinulle ajankohtainen? Lue lisää opintolainasta.