De vanligaste referensräntorna för insättningar och bolån, dvs. euriborräntorna, har redan under några år varit minusräntor.

Fenomenet beror på de penningpolitiska regleringsåtgärder som Europeiska centralbanken (ECB) vidtagit.

– Med minusräntorna vill centralbanken sätta fart på pengarna, dvs. få bankerna att låna pengar till sina kunder med förmånlig ränta och få ekonomin i Europa att återhämta sig. När räntorna och räntekostnaderna är låga blir det mer pengar över att spendera, förklarar Noora Heikkinen som är business manager för OP:s affärsområde för konton och ekonomi.

I allmänhet är räntan ersättning till långivaren för pengarna som lånats: då kunden tar ett banklån betalar hen ränta på lånet.

Då referensräntan är negativ betyder det ändå inte att banken betalar pengar åt sin kund för lånet.

Ett bolån är nu ett förmånligt lån

Den totala räntan på bolånet består av den valda referensräntan och av den räntemarginal som avtalats med banken.

Den populäraste referensräntan för finländarnas bolån är 12 månader euribor som nu är cirka - 0,28 procent.

Vid beräkningen av den totala räntan för bolån är referensräntan alltid minst noll.

– Om referensräntans värde är negativt, är den totala räntan som betalas på bolånet lika med marginalen, säger Noora Heikkinen.

Många kunder betalar alltså just nu endast den räntemarginal som avtalats med banken för bolånet.

– För konsumenterna är det nu gynnsamt att ta bolån, eftersom lånet är förmånligt, säger Noora Heikkinen.

Värdet på pengar som satts in på konto kan minska

De låga referensräntorna påverkar också räntorna på bankkonton.

– Då räntorna är låga är det svårt att få avkastning på pengar som satts in på ett konto, säger Noora Heikkinen.

Insättningarnas värde kan rent av minska. OP betalar 0,1 procent i ränta på ägarkundernas brukskonton.

Om konsumentpriserna stiger snabbare, går det så att det reella värdet på de insatta pengarna minskar. Under de senaste åren har konsumentpriserna stigit med cirka en procent per år.

Kan kunderna bli tvungna att betala banken för att de får ha sina pengar på bankkontot då räntorna är negativa?

– Det finns inga planer på att ta i bruk negativa räntor för privatkunder.

BSP-kontot ger fortfarande god ränta

Den enda formen av kontosparande som fortfarande ger god avkastning är BSP-kontot, dvs. det lagstadgade bosparkontot för köp av den första egna bostaden.

– Räntan på BSP-kontona är en procent, vilket just nu är en bra ränta på ett sparkonto, konstaterar Noora Heikkinen.

På BSP-kontona betalas också andelsbanksspecifikt en tilläggsränta på 2–4 procent då BSP-villkoren uppfylls.

Fonderna ger bättre avkastning än bankkontot

Om man inte vill spara pengar på ett bankkonto med låg ränta, lönar det sig att fundera på alternativa placeringsobjekt.

– En ränte- eller aktiefond är det enklaste alternativet för en sparare, säger Kai Kalajainen som är direktör för kapitalförvaltningskunderna inom OP:s hushållsbanksrörelse.

Korträntefonderna, som ofta kallas fonder med låg risk, har inte så värst låg risk under rådande minusräntor eftersom fondernas avkastning kan visa minus.

– Det lönar sig att överväga en moderat ökning av risknivån. Om du har förmögenhet som du inte genast behöver och som du kan låta växa i 5 till 10 år, lönar det sig inte att låta den ligga kvar på ett konto, säger Kai Kalajainen.

Blandfonder, alternativa fonder och ansvarsfulla fonder är populärast

Den som placerar i blandfonder behöver inte oroa sig över minusräntor eller räntor över lag, eftersom kapitalförvaltningen sköts av experter.

Medan minusräntorna råder lönar det sig att välja en blandfond med en något högre risk om man är ute efter en avkastning som är bättre än avkastningen på insättningar.

Alternativa placeringsfonder placerar i realegendom såsom skog eller bostäder.

– Under rådande minusräntor har avkastningen till exempel på fonderna OP Hyresinkomst eller OP Skogsägare varit god, säger Kai Kalajainen.

Den tredje populära placeringsformen är ansvarsfull placering. Bland de populära ansvarsfulla fonderna kan vi nämna t.ex. OP Hållbar Värld och OP Rent Vatten.

Läs mer om OP:s fonder. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.