Avlönat arbete minskar inte ålderspensionen

För att en löntagare ska få ålderspension, måste anställningsförhållandet avslutas. Det går alldeles utmärkt att börja jobba på nytt under pensionen. Man kan jobba så mycket man vill utan att det påverkar arbetspensionens belopp.

Lönen höjer pensionen med 1,5 procent. De som är födda före 1958 intjänar sin pensionspott upp till 68 års ålder, de som är födda 1958–1961 upp till 69 års ålder och de som är födda senare upp till 70 års ålder. En ny pensionstillväxt kan ansökas när man fyller 68, 69 eller 70 år.

Företagare kan fortsätta jobba även under pensionen

En företagare kan få ålderspension trots att företagsverksamheten inte avslutas.

Även företagare kan jobba efter att de har gått i pension. Om företagaren har tecknat en pensionsförsäkring för företagare (FöPL), som är frivillig för pensionstagare, och betalat sina pensionsavgifter, intjänar han eller hon mer pension för arbetet.

FöPL-avgiften ska dock avslutas vid den högsta gränsen för ålderspension. Därefter kan företagaren lyfta den intjänade tilläggspensionen för arbetet som utförts under pensionen.

Inverkan på skatteprocent och sociala förmåner

Pensions- och löneinkomst beskattas tillsammans som förvärvsinkomst. Ju större det sammanräknade beloppet på pension och förvärvsinkomst är, desto högre är också skatteprocenten. Skatteprocenten kan kontrolleras i Skatteförvaltningens skatteprocenträknare på adressenvero.fi/skatteräknare.

Om sociala förmåner erhålls vid sidan av pensionen, till exempel bostadsbidrag för pensionstagare, kan arbete under pension påverka bidragsbeloppet.

Partiell ålderspension och lönearbete

En 61-årig person kan gå i partiell ålderspension, dvs. ta ut antingen en fjärdedel eller hälften av den intjänade ålderspensionen. Under partiell ålderspension minskas pensionsbeloppet med en förtidsminskningsprocent, dvs. 0,4 procent för varje tidigarelagd månad tills den lägsta pensionsåldern nås. Under ålderspensionen går det också att förvärvsarbeta så mycket man vill utan att förlora pensionen.

För arbete som utförs under partiell ålderspension intjänas 1,7 procent av lönen i pension upp till 63 års ålder och därefter 1,5 procent. Pensionen fås när man övergår till full ålderspension.

Invalidpension begränsar arbetandet

Om man beviljas full eller partiell invalidpension, kan man tjäna högst 60 procent av sina tidigare inkomster. Om inkomsterna överstigs, vilar pensionen i högst två år. Om det fortfarande finns arbete efter detta, upphör rätten till invalidpension. Om man därefter åter blir arbetsoförmögen, måste processen för att ansöka om invalidpension påbörjas på nytt.

Under pensions- och vilotiden intjänas 1,5 procent i pension. Pensionen kan ansökas i ålderspensionsåldern, när arbetet har upphört.

Partiell pension är inte längre tillgänglig

Partiell ålderspension har ersatt partiell pension, men somliga kan fortfarande ta ut den. Den partiella pensionen ska ha påbörjats senast i början av 2017. Under partiell pension är arbetet begränsat och man måste övergå från heltids- till deltidsarbete. I deltidsarbete kan man tjäna högst 35–70 procent av den stabiliserade inkomstnivån.

1,7 procent ny pension insamlas för arbetet upp till 63 års ålder och 1,5 procent efter detta.

Expert: Marjukka Hietaniemi, utvecklingschef på Pensionsskyddscentral