Andelsbankerna är till sin företagsform andelslag där beslutsfattandet grundar sig på principen en medlem en röst. I andelsbankerna utövas ägarkundernas beslutsfattande av fullmäktige eller andelsstämman, som består av ägarkunder, samt förvaltningsrådet och styrelsen, i vilka alla ledamöter är ägarkunder.

Ägarkunder kan kandidera i fullmäktigevalen av sin egen andelsbank, där ägarkunderna väljer fullmäktige inom sig för de nästa fyra åren.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet och ger möjlighet att påverka. Fullmäktige godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar. I fullmäktige kan du också skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.

Ett bra fullmäktige representerar alla bankens ägarkunder på ett mångsidigt sätt. I fullmäktige behövs aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Du kan påverka

Som ägarkund är du med i att besluta om hurdan fullmäktige din andelsbank har. Du kan själv kandidera eller till exempel rekommendera en bekant som kandidat. Man kan anmäla sig som kandidat 16.8– 10.9.2021 på kontoret av den andelsbank som ordnar fullmäktigevalet eller på nätet. Be om ytterligare information av din andelsbank eller se sidan op.fi/vaalit.

Röstningen i fullmäktigevalet sker 4–17.11.2021. Före valet får varje ägarkund information om sin rösträtt elektroniskt I OP-nättjänsten eller per post som brev.