När en människa går ur tiden, skiftas den avlidnes egendom, dvs. kvarlåtenskap i första hand till ättlingarna, dvs. bröstarvingarna. Om en bröstarvinge har avlidit, går arvet till arvtagarens barn. Om den avlidne inte har barn, är det enligt Finlands lagstiftning något mer komplicerat att skiftas egendomen.

Om det inte finns några barn och arvlåtaren har varit gift, är den avlidnes föräldrar nästa i tur i arvsordningen.

– Om föräldrarna redan är döda och den avlidne inte hade några syskon, står den avlidnes mor- och farföräldrar i tur i arvsordningen. Om mor- och eller farföräldrarna inte är i livet, skiftas arvet mellan morbröder, mostrar, farbröder och fastrar. Efter detta finns inga släktingar I arvsordningen, dvs. kusiner ärver inte den avlidne. Om det inte finns några morbröder, mostrar, farbröder eller fastrar, tillfaller arvet staten, säger jurist Tia Mustonen på OP.

Sambor ärver inte varandra

Arvsordningen gäller, även om arvlåtaren skulle ha varit sambo. Finns det inte några barn, går arvet till den avlidnes föräldrar eller vidare i enlighet med arvsordningen. Sambon blir helt utan arv.

– Sambor har ingen arvsrätt i varandras egendom. Inför lagen är de främmande för varandra i arvsordningen.

Man kan dock lämna egendom till sambon med ett testamente.

– Om man vill lämna något av sin egendom åt sambon, är det bäst att upprätta ett testamente, eftersom det är den enda möjligheten.

Om det inte finns några barn och arvlåtaren har varit gift, går arvet till änkan eller änklingen.

– Vid äktenskap är änkan eller änklingen den primära arvtagaren, då det inte finns några barn, men änkans eller änklingens äganderätt till egendom en är begränsad i det avseendet att änkan inte kan testamentera denna egendom. När änkan eller änklingen dör, skiftas all återstående egendom först mellan änkans eller änklingens och den först avlidne makens dödsbon.

Om maken som avlidit barnlös har upprättat ett testamente till förmån för någon annan än sin make, ärver änkan eller änklingen ingenting, men kan få egendom på grund av giftorätten. Giftorätten kan uteslutas enbart genom äktenskapsförord.

En testamentstagaren kan vara en person eller till exempel en förening

Med ett testamente kan man ge sin egendom även till andra människor eller aktörer. Till exempel kan singular utan barn testamentera sin egendom till exempel till sina vänner.

– Med ett testamente kan man fritt bestämma till vem egendomen ska skiftas. När det gäller barnlösa singular är det möjligt att testamentera all egendom till precis vem man vill. Testamentstagaren kan vara personer eller till exempel en förening, sager Tia Mustonen.

Testamenten har ökat i betydelse samtidigt som antalet singelhushåll har ökat och äktenskapets betydelse har minskat.

– Man kan och det lönar sig också att tidvis uppdatera testamentet, om livssituationen förändras eller en person som man tänkt testamentera till har avlidit, säger Tia Mustonen.