OP Alavuden ja Peräseinäjoen hallitukset selvittävät pankkien mahdollista yhdistymistä. Ajatuksena on perustaa yhdessä entistä vahvempi, ihmisen kokoinen pankki. 

"Pidän tärkeimpänä asiana sitä, että yhdistymisen myötä voisimme edelleen pitää päätöksenteon mahdollisimman lähellä kotiseutuamme. Voimien yhdistäminen antaisi meille hyvät lähtökohdat ylläpitää ja vahvistaa elinvoimaisuutta toimialueella ja vastata asiakkaiden toiveisiin myös jatkossa. Olemme pohtineet asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa pankkitoimintaan ja asiakkaiden palvelutarpeisiin ja tulleet siihen johtopäätökseen, että voimien yhdistäminen samanhenkisten ja melko samankokoisten osuuspankkien kesken olisi asiakkaillemme paras ratkaisu näihin kysymyksiin", kertoo OP Peräseinäjoen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Korkonen. 

Vankan pohjan toimialueen elinvoimaisuuden ylläpitämiseen antaa molempien osuuspankkien vahva taloudellinen asema. Molempien pankkien vakavaraisuussuhdeluku on yli 40 prosenttia ja omat varat yhteenlaskettuina 76 miljoonaa euroa syyskuun lopun tilanteessa.  
Hyvä vakavaraisuus ja yhteiset omat varat kasvattaisivat pankin asiakasrahoituksen potentiaalia entisestään merkittävästi.  

"Pankkeihin kohdistuvan sääntelyn voimakas lisääntyminen on yksi keskeinen syy selvityksen aloittamiseen. Pakollinen byrokratia vie väistämättä suuren osan pankin johdon ja hallinnon ajasta. Hallinnollisten tehtävien keskittämisellä saisimme enemmän aikaa asiakaspalveluun", kertoo OP Alavuden hallituksen puheenjohtaja Erkki Holkko. 

Mahdollisella yhdistymisellä ei ole vaikutusta pankkien asiakassuhteisiin, vaan ne jatkuvat nykyisellään. Toteutuessaan yhdistyminen ei vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan heidän tilinumeronsa, kortit ja verkkopalvelut toimivat kuten tähänkin asti, kertoo OP Alavuden toimitusjohtaja Jussi Ruuhela. 

"Yhteistyöllä saisimme vahvemmat hartiat asiakaspalveluun", kertoo OP Peräseinäjoen toimitusjohtaja Juha Mäki. 

Alustavan aikataulun mukaan päätös yhdistymisestä voitaisiin tehdä keväällä OP Alavuden edustajiston kokouksessa ja OP Peräseinäjoen osuuskunnan kokouksessa. 

Lisätiedot: 

OP Alavus 
hallituksen puheenjohtaja Erkki Holkko, puh. 0500 366 719 
toimitusjohtaja Jussi Ruuhela, puh. 040 705 3402 

OP Peräseinäjoki 
hallituksen puheenjohtaja Jaakko Korkonen, puh. 040 868 0659 
toimitusjohtaja Juha Mäki, puh. 050 371 6584