– Edustajiston rooli on toimia sekä omistaja-asiakkaiden että kaikkien asiakkaiden näkemysten viestintuojina, tiivistää kuluvalla kaudella edustajistossa toiminut Anni Laihanen.

Koska Osuuspankin omistavat sen asiakkaat, edustajisto on omistajille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman pankin tulevaisuuteen. Maakunnallisuus on keskiössä, kun kyseessä on paikallinen pankki.

– Voidaan ihan konkreettisesti tuoda asioita esille, esimerkiksi alueellisesti tai vaikka tietyn ikäryhmän kannalta, Anni selventää.

Tärkeää on sekä saada edustajiston kautta asiakkaiden ääni kuuluviin, että antaa edustajiston jäsenille mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon.

Pankki on järjestänyt varsinaisten kokousten lisäksi workshop-muotoisia seminaareja, joissa etsittiin yhdessä ratkaisuja eri pulmiin.

– Tällaisista konkreettisista asioista välittyy, että pankki on oikeasti kiinnostunut meistä eikä olla pelkästään se kumileimasin, Anni toteaa.

Itse kokoustaminen ei Annin mielestä vie liikaa aikaa: kokouksia on pari kertaa vuodessa. Hänen mukaansa nimenomaan osallistavat tilaisuudet, kuten seminaarit ovat olleet mielenkiintoisia ja tärkeitä.

– Edustajistossa on päässyt tutustumaan myös pankin väkeen ja heiltä on helppo kysellä asioista ja vastavuoroisesti viedä heille viestiä asiakkaiden keskuudesta.

Tulevaisuudessa OP aikoo lisäksi hyödyntää digitaalista omistaja-asiakasyhteisöä uutena kanavana edustajiston kanssa kommunikoinnissa. Kanavan tarkoituksena on helpottaa viestintää omistaja-asiakkaiden ja pankin välillä: pankki luo tarvittaessa foorumille kyselyitä sekä keskusteluita, ja kutsuu omistajia anonyymisti kommentoimaan omia ajatuksiaan, ideoitaan sekä mielipiteitään liittyen esillä olevaan aiheeseen.

Lopuillaan oleva kausi oli Annin ensimmäinen OP Etelä-Karjalan edustajistossa ja hän rohkaisee kiinnostuneita lähtemään nyt ehdolle syksyn vaaleihin. Hän työskentelee Etelä-Karjalan liitossa maakuntasuunnittelijana ja taustalla on kauppatieteiden opintoja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa aina tohtoritutkintoon saakka.

Vaikka Annilla itsellään onkin kaupallinen koulutus sekä kokemusta luottamustehtävistä Taipalsaaren kunnassa, painottaa hän, ettei mitään tiettyä koulutustaustaa tai erityistaitoja hänen mielestään edustajistoon hakeutuvilta vaadita.

– Tärkeämpää on avoin mieli ja kiinnostus pankkitoimintaa kohtaan. Tietenkin, kun on paikallisesta, eteläkarjalaisesta omasta pankista ja toiminnasta kyse, niin kiinnostus maakunnallisiin ja yhteisöllisiin asioihinkin riittää.

Entä minkälaisia ihmisiä edustajistoon kaivataan?

– Kaikenlaisia tarvitaan, muuten yksipuolistuu liikaa. Olisi hyvä, jos kaikki ikäryhmät - nuoret, työssäkäyvät ja seniorit - olisi edustettuina. Ja molempia sukupuolia.

Etenkin nuoria ja naisia edustajistoon toivottaisiin hakeutuvan enemmän.

Esimerkiksi nuorille edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka pankkimaailmaan ja ponnahdusalusta mahdollisiin muihin tehtäviin tulevaisuudessa. Uutta tietämystä voi hyödyntää myös arkielämässä.

– Kaikki luottamustehtävät kasvattavat osaamispääomaa, mistä voi olla hyötyä jossain muussa asiassa myöhemmin elämässä, muistuttaa Anni.

Käytännössä siis edustajistossa toimiminen tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa todellisiin asioihin pankki- ja maakuntatasolla sekä kerryttää omaa tietopankkiaan mielenkiintoisilla aiheilla. Silloinkin kun pankkiala ei ole ennestään tuttu.

– Poikkitieteellisyys on rikkaus, Anni toteaa hymyillen.

OP Edustajiston vaalien ehdokashankinta on nyt käynnissä ja jatkuu 8.9. asti. Asetu helposti ehdolle vaaliportaalissa tai vinkkaa ehdokkuudesta tutulle, joka olisi mielestäsi edustajistoainesta!