Arvioinnin pohjalta voi kehittää keinoja ja ratkaisuja, joiden avulla riskejä poistetaan, vältetään, minimoidaan tai siirretään toisaalle. Yrittäjä voi valita mitkä riskit kannetaan ja miltä suojaudutaan. Onnistunut riskienhallinta on ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä. Kun varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat riskin on suojattu, yrittäjä voi keskittyä olennaiseen eli liiketoiminnan pyörittämiseen.

Suojaudu yrityslainan korkoriskeiltä

Korkosuojaaminen on riskienhallintaa ja sen tavoitteena on tukea liiketoiminnallisia tavoitteita. Korkoriski liittyy lainasalkun vaihtuvan koron lainoihin, joiden kustannukset kasvavat korkotason nousun myötä. Suojaamisen tavoitteena on ennustettavuuden parantaminen, maksuvalmiuden ylläpito, sekä tulosvaihteluiden pienentäminen.  Korkoriskiin varautuessa yrittäjän katse on pitkällä tulevaisuudessa. Suojaamisen tarkoitus on pienentää korkokulujen vaihtelua pitkällä aikavälillä, eikä voittaa markkinoita ja minimoida kustannuksia lyhyellä aikavälillä.

Korkoriskin suojaaminen on yhtä iso päätös kuin suojaamatta jättäminen, muistuttaa Katja Paalumäki. Korkokehitystä ei kannata jäädä arvuuttelemaan vaan korkosuojauksiin tulisi suhtautua kuin vakuutuksiin. Korkomarkkina on aivan viime aikoina yllättänyt taloustieteilijätkin. Yrittäjällä on vielä vähemmän mahdollisuuksia arvailla talouden kehitystä. Siksi kannattaa sulkea pois riskit, joihin ei voi itse vaikuttaa.

Korkosuojauksen voi tehdä joustavasti monella tavalla. Parhaan ratkaisun omalle yritykselleen yrittäjä saa omasta pankistaan.

Lue lisää, kuinka yritys voi suojautua korkoriskeiltä.