Rotary-toimintaan liittyy läheisesti palvelutoiminta, ja sitä Oulu City Rotaryklubi (OCR) on menestyksekkäästi tehnyt jo pitkään paikallisten vanhusten ja lasten parissa. Muutama vuosi sitten klubin jäsenistö lähti miettimään, miten palvelutoimintaa voisi laajentaa nuorten pariin ja miten nuorten elämään voisi positiivisella tavalla vaikuttaa.

Klubin jäsen ja sen hallintoelimissä pitkään toiminut Pirjo Isoluoma on asianajajan työssään nähnyt läheltä, miten velkaantuneiden painopiste on siirtynyt nuoriin päin.

– Olen työni puolesta paljon käräjäoikeuden määräämänä selvittäjänä velkajärjestelyasioissa ja nähnyt velkaongelmia kaikenikäisillä, 18-vuotiaista 80-vuotiaisiin. Lisääntyneet luottotieto- ja maksuhäiriömerkinnät herättivät meidät huomaamaan, että nuorille suunnatulle ennaltaehkäisevälle ja valistavalle toiminnalle olisi hyvinkin tilausta.

Klubin kumppaneiksi lähtivät heti ensimetreiltä mukaan OP Oulu sekä Oulun oikeusaputoimisto. Yhdessä ne järjestivät ensimmäisen Taloudenhallinnalla tulevaisuuteen -webinaarisarjan viime vuonna OSAO:n ja OSYK:in (Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio) opiskelijoille. Hyvät kokemukset kannustivat jatkamaan tänä vuonna.

– Webinaarisarjan tavoitteena on lisätä nuorten taloustaitoja ja samalla tehdä paikallisesti hyvää. On tärkeää, että nuoret saavat kodin ja koulun lisäksi myös ulkopuolista tietoa siitä, miten talousasioita voisi hoitaa ennen kuin he muuttavat kotoa pois, Oulu City Rotaryklubin projektinvetäjä Katja Koskimies kertoo.

Webinaarisarja sisältää kolme itsenäistä virtuaalikohtaamista paikallisten nuorten kanssa. Kohtaamisissa nuoret pääsivät tarkastelemaan oman talouden hallintaa monesta näkökulmasta, ja asiantuntijapuheenvuorot tarjosivat heille lisää hyviä eväitä tulevaisuutta varten. 

– OP Oulun asiantuntijat ovat tehneet tärkeää työtä ja tuoneet omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan opiskelijoiden käyttöön. Esimerkiksi heidän antamansa budjetointipohja oli todella hyvä työväline oman tulo- ja menoarvion tekemiseen, Katja Koskimies kiittelee.

Tämän kevään webinaareihin uusien asioiden äärelle ryhmittäytyi toista sataa OSAO:n ja OSYK:in opiskelijaa per osio.  OSYK:in historian ja yhteiskuntaopin opettajaa Ari Forsténia talouselämään liittyvät asiat kiinnostavat jo ammatinkin puolesta. Hän haluaa kehittää nuorten talousosaamista ja pitää tärkeänä mahdollisuutta yhteistyöhön koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

– Oppitunnin puitteissa ei ehditä niin yksityiskohtaisesti esimerkiksi paneutua oman talouden asioihin kuin webinaarissa. Sekä opiskelijat että minä pidimme webinaarisarjan kaikkia osioita hyvinä ja hyödyllisinä. Nuoret taisivat tykätä eniten Jukka Klemetin sijoittamiseen liittyvästä teemasta. He kuuluivat saaneen uusia ajatuksia siitä, miten rahaa voisi saada säästöön.

OP Private Oulussa varainhoitajana työskentelevä Jukka Klemetti on jo pitkään tehnyt talousvalmennuksia sekä nuorten että vähän varttuneempien asiakkaiden kanssa. Hänen mielestään on tärkeää, että kaikille annetaan välineitä käsitellä rahaan liittyviä asioita.

– Säästämiseen, sijoittamiseen ja raha-asioihin liittyy paljon tunnetta ja väärinymmärrystä, mikä voi vaikuttaa nuorten ajatuksiin hyvinkin pitkään, Klemetti pohtii.

OCR:n edustajat pitävät kokonaisuutta onnistuneena ja suunnittelevat jo innolla tulevaa. He mittaavat projektin vaikuttavuutta sitoutumisella ja jatkuvuudella, vaikka konkreettiset tulokset voivat näkyä vasta vuosien päästä.

– On mahtavaa olla mukana projektissa, jota kaikki haluavat viedä eteenpäin. Asioiden tekeminen uudella tavalla luo uusia mahdollisuuksia. Miettimällä asioita uudesta näkökulmasta ja menemällä ajan mukana on mahdollista saavuttaa isoja asioita, Katja Koskimies puntaroi.

 

Taloudenhallinnalla turvaa tulevaisuuteen -hanke pähkinänkuoressa

 • Oulu City Rotaryklubin ideoima ja hallinnoima hanke, jonka toteutuksessa kumppaneina ovat mukana OP Oulu ja Oulun Oikeusaputoimisto.
 • Ensimmäinen webinaarisarja toteutettiin vuonna 2021. Se tavoitti noin 200 OSAO:lla ja OSYK:issä opiskelevaa yli 15-vuotiasta nuorta.
 • Tänä keväänä webinaarisarjassa esiintyivät
  • Pirjo Isoluoma, PP, Oulu City Rotaryklubi, asianajaja (Asianajotoimisto Isoluoma)
  • Katja Koskimies, projektinvetäjä, Oulu City Rotaryklubi, yrittäjä (B. UP Coaching)
  • Jukka Klemetti, varainhoitaja ja talousvalmentaja, OP Private Oulu
  • Anu Kontio, talous- ja velkaneuvoja, Oulun oikeusaputoimisto