OP Raahentienoon synty mahdollistaa työntekijöiden erikoistumisen, mikä vapauttaa aikaa asiakkaille sekä lisää osaamista.

– Yhteenliitoksen ansiosta pystymme viettämään enemmän aikaa viljelijöiden kanssa, kertoo uuden OP Raahentienoon rahoitusjohtaja Touko Remes, joka vastaa maa- ja metsätalousasioista.

Remes kiittelee, että Raahen seudulla on paljon elinvoimaisia maatalousyrityksiä, joilla on rohkeutta toimia ja tehdä investointeja. Lähes kaikki tuotantosuunnatkin ovat edustettuina.

– Täällä uskotaan ja luotetaan tulevaan. Se vie eteenpäin.

Alueen pankeilla ja maaseutuyrittäjillä on vuosikymmenien yhteinen historia, sillä osa tiloista on aikanaan ollut mukana perustamassa pankkeja. Sekä pankki että yrittäjät ovatkin vahvoja paikallisia toimijoita.

Remeksen mukaan maatilayrittäjät ovat yritysasiakkaita siinä missä muutkin, mutta sillä erotuksella, että pääomat ja investoinnit ovat poikkeuksetta isoja.

Erityisesti maaseudun rakennemuutos on haastanut viljelijät. Tilakoon kasvun myötä tarvitaan uudenlaista osaamista ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Tieto ei ole yksissä käsin pankissa, viljelijällä tai yhteistyökumppanilla.

– Työ on yhdessä kehittämistä kolmikannassa viljelijän, pankin ja esimerkiksi a-tuottajien kanssa.

Tämän hetken haaste alalla on maidon kulutuksen väheneminen. Toisaalta suomalaisten arvostus kotimaiseen ruuantuotantoon on kasvanut – omavaraisuus nähdään tärkeänä.