Varallisuudenhoito vaatii osaamista – mitä suurempi varallisuus, sitä laajempaa osaamista vaaditaan. Suuremman varallisuuden hoitoon keskittyneen OP Privaten varallisuudensuunnittelupalvelu, OP Private Wealth Planning, yhdistää varainhoidon, rahoituksen, sijoittamisen sekä lakiasioiden hoitamisen saman katon alle, ja mikä tärkeintä – palvelu kattaa myös asiakkaan lähipiirin.

– Kokonaisvaltaisen varallisuudenhoidon kannalta on tärkeää, että myös asiakkaan lähipiirin asiat voidaan hoitaa samalla. Vaikka tässä hetkessä esimerkiksi sukupolvenvaihdokset tai perintösuunnittelu eivät tuntuisikaan ajankohtaisilta asioilta, varallisuudenhoitoa on hyvä suunnitella pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti katsoen pitkälle tulevaisuuteen, kertoo OP Private Tampereen johtaja Henri Nyberg.

Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä varallisuus, tavoitteet ja tarpeet kartoitetaan, ja samalla asiakkaalle luodaan yksilöllinen ja räätälöity varainhoitosuunnitelma. Varainhoitoon muodostetaan OP Tampereen asiantuntijoista koostuva asiakkuustiimi, joka huolehtii suunnitelman toteutumisesta.

– Selkeä ja kattava kirjallinen suunnitelma tuo asiakkaalle luottamuksen ja varmuuden tunnetta, kun hän tietää, mitä tapahtuu ja milloin, vaikka varallisuudesta huolehtiikin erillinen asiakkuustiimi. Paikalliset asiantuntijamme ovat myös helposti asiakkaan tavoitettavissa ja tavattavissa, kertoo Nyberg.

Tiimin ytimen muodostavat varainhoitaja, asiakkuusasiantuntija sekä pankkilakimies. Varainhoitaja toimii asiakkaan pääyhteyshenkilönä ja vastaa kokonaisuuden hoidosta, asiakkuusasiantuntija huolehtii päivittäisasioinnista sekä rahoituksesta ja pankkilakimies auttaa juridisten kysymysten äärellä. Tiimiä tukevat myös vakuutuspuolen asiantuntija sekä kiinteistönvälittäjä OP Kodin puolelta. Asiantuntijuutta laajentaa yhteistyökumppanin PwC Suomen Private Wealth -palvelut.

– Monimutkaisemmat verotukselliset asiat ovat usein sellaisia, joihin pyydämme yhteistyökumppanimme mukaan. Viime aikoina PwC:n Tampereen yhteyshenkilö onkin ollut mukana neuvotteluissa esimerkiksi sijoitus- ja holdingyhtiöiden perustamisen tiimoilta, Nyberg tarkentaa.  

Kansainvälisesti palkittua varainhoitoa

OP Private Wealth Planning -palvelu on suunnattu asiakaskokonaisuuksille, joilla on yli miljoonan euron sijoitusvarallisuus. Sijoitusvarallisuuteen lasketaan mukaan myös lähipiirin ja mahdollisen yrityksen sijoitusvarat.

Palvelumalli on syntynyt OP Privaten jatkuvan kehitystyön tuloksena: vaikka aiemminkin on huomioitu isompien asiakkaiden tarpeet ja tarjottu vaativamman varainhoidon palveluita, on kokonaisvaltaisemmalle ja tiiviimmälle asiakkuudenhoidolle ja asiakkuustiimille havaittu myös kysyntää.

Tunnustuksena pitkäjänteisestä kehitystyöstä kansainvälinen finanssialan julkaisu Euromoney palkitsi OP:n varainhoitopalvelut Suomen parhaina. OP Private -palvelu voitti Euromoney Global Private Banking Awards -palkinnon sarjassa Best for High Net Worth Individuals in Finland 2023. Kyseessä oli yli miljoonan euron varallisuuden asiakkaiden sarja.

– Tämä vahvistaa sitä, että kehityssuunta on ollut oikea ja OP Private Wealth Planning -palvelu on todettu hyödylliseksi ja asiakkaiden arvostamaksi. Olemme palkinnosta ylpeitä ja jatkamme palveluidemme kehittämistä entistäkin paremmaksi, iloitsee Nyberg.

Jätä yhteydenottopyyntö OP Privaten Tampereen asiantuntijalle

Tutustu OP Tampereen Private-palveluihin