I april 2022 får vi vara med om något helt nytt i Åbo när storproduktionen Cavalleria rusticana & Pajazzo har premiär på Åbo Svenska Teater (ÅST). I operan hörs toppsolister och körer till ackompanjemang av Åbo filharmoniska orkester. Operaproduktionens visualisering, det vill säga scenografi och kostymdesign, sköts av Pirjo Liiri-Majava som har till uppgift att förena två minioperaklassikers världar på en och samma scen.

”Jag har valt att utgå från en italiensk piazza och bygga upp operornas värld kring den. Inspirationen kom från ett fotografi föreställande en italiensk gatuvy med elledningar, en Fiat, en gammal, förfallen byggnad och en målning av en ängel. Från den bilden har jag inhämtat känslan och den här världen”, förtydligar Liiri-Majava, samtidigt som hon betraktar och förevisar miniatyrmodellen av scenografin.

Scenen på ÅST kommer att få massiva dimensioner; väggarna är sex meter höga och tio meter breda. Detta ger scenografen många möjligheter.

”På scenen kan vi prova allt möjligt som aldrig tidigare gjorts. Jag funderar på hur vi kan få scenografin att fungera dynamiskt så att man exempelvis enkelt kan växla från utomhusmiljöer till inomhusmiljöer. I den rumsliga planeringen är det också viktigt att ta hänsyn till dynamiken och rörelsen hos kören på 40 personer”, säger Liiri-Majava som har 30 års erfarenhet av samarbete med ÅST.

”Jag kan inte på egen hand tänka ut hur allt ska vara. Jag har förstås en tanke om hur det hela borde ordnas, men de personer som står för scenografins tekniska genomförande funderar på hur väggarna kan flyttas och vridas för att åstadkomma scenbyten”.

Pirjo Liiri-Majava inledde sin karriär som kostymdesigner, men har senare utbildat sig till scenograf. Hon tycker om att skapa idéer till verkens övergripande visualisering. 

”Det känns underbart att se sin idé på en stor scen.”

Operorna Cavalleria rusticana och Pajazzo skrevs redan på 1890-talet men utspelar sig i Tuomas Parkkinens regi i nutiden. Kostymeringen uppkom enligt Liiri-Majava ur mycket realistiska utgångspunkter.

”Vi ville spegla operornas teman direkt i nutiden och genom nutidsmänniskan. Vi tänkte på hurdana karaktärerna är och vad de står för. I Pajazzo anländer ett teatersällskap till byn och uppför ett skådespel för byborna. Jag har tänkt ut ett privat jag och ett rolljag till var och en av karaktärerna i sällskapet. En av skådespelarna klär sig i träningskläder på fritiden, medan sällskapets ledare gärna pryder sig med smycken. Detaljerna är viktiga när det gäller att uttrycka en personlighet”.

Hela processen tar vanligtvis cirka 1,5 år innan repetitionerna börjar. Efter planeringsskedet inleds arbetet med att skaffa material, bygga upp scenografin och skapa kostymerna. Liiri-Majava berättar att hon är ytterst noggrann när det gäller material.

”Jag väljer alltid materialet själv och vi beställer mycket tyg från utlandet. Eftersom den här operan utspelar sig i nutiden är det möjligt att delvis använda konfektionskläder. I den här produktionen återstår mycket att göra under lång tid, eftersom vi också ska skapa kostymer för en kör på 40 personer. Det krävs mycket arbete innan kostymerna tar konkret form”.

Den långa processen lönar sig dock i slutändan.

”Det känns underbart att se sin idé på en stor scen.”

Verken i storproduktionen är Mascagnis Cavalleria rusticana och Leoncavallos Pajazzo. I regi av Tuomas Parkkinen utspelar sig de två minioperorna under en och samma dag, i samma by och med samma människor. Premiären är den 13 april 2022.