Pianisti, säveltäjä, kapellimestari, koulutuspäällikkö. Siinä muutama poiminta turkulaisen Marko Aution ammattirepertuaarista. Huhtikuussa Åbo Svenska Teaterissa ensi-iltansa saavassa Cavalleria rusticana & Pajazzo -oopperassa Autiolla on kaksoisrooli; Hän ohjaa ja harjoituttaa kuoron sekä toimii solistien korrepetiittorina.

- Opintojen aikaan minulle kuvailtiin korrepetiittorin olevan samaan aikaan laulajan paras kaveri, rakastaja, isä sekä veli, Autio virnistää odotellessamme Turun konservatorion ja musiikkiopiston tiloissa oopperassa esiintyvän kuoron harjoitusten alkamista.

Korrepetiittorin tehtävänä on nimensä mukaisesti harjoituttaa ja kerrata kappaleita laulajien kanssa, kunnes he osaavat ne. Hän on siis ikään kuin muusikoiden ja laulajien valmentaja. Korrepetiittorin rooli vaihtelee produktiosta riippuen, eivätkä laulajat aina välttämättä käytä korrepetiittorin palveluita ennen näyttämöharjoitusjaksoa.

-Laulajien musiikillinen ammattitaito on kasvanut koko ajan ja nykyään moni laulaja pystyy harjoittelemaan roolinsa hyvin itsenäisesti, Autio huomauttaa.

Kuvassa korrepetiittori Marko Autio.

Ohjaajan, kapellimestarin ja korrepetiittorin kolminaisuus

Ohjaaja, kapellimestari ja korrepetiittori tekevät harjoitusvaiheessa kolmikkona tiivistä yhteistyötä. Kun näyttöharjoitukset alkavat, kapellimestari ottaa musiikillisen vastuun, jolle korrepetiittorin työ on alisteinen. Korrepetiittori toimii myös harjoituspianistina siihen asti, kunnes orkesteri korvaa tämän.

-Ikävä puoli korrepetiittorin roolissa on se, että kun näyttämöharjoitukset ovat käynnissä ja solistit ovat oppineet materiaalin, tämän on aika liukua takavasemmalle orkesterin tullessa mukaan harjoituksiin. Nyt tosin toimin myös kuoronjohtajana, joten jatkan esityksiin saakka ja jatkan palautteen antamista kuorolle, Autio kertoo.

Korrepetiittorin tehtävä on loppujen lopuksi iso osa oopperan tuotantoa.

- Korrepetiittorin tärkein rooli on auttaa solisteja. Hänen pitää myös osata oopperoiden pääkieliä, italiaa, ranskaa ja saksaakin. Hänen pitää myös tuntea oopperateos, sillä hän kertoo solisteille mitä oopperassa tapahtuu, keitä muut henkilöt ovat, mihin kohtaa teosta mikäkin aaria sijoittaa ja mitä tunteita se käsittelee. Lisäksi korrepetiittori usein laulaa – tai tarkemmin sanottuna raakkuu – kaikki ne roolit, jotka eivät ole paikalla.

”Cavapajan” kuoro on luotu pääasiassa yhteistyössä Turun konservatorion ja Turun AMKn kanssa. Kuorolla on oopperoissa merkittävä rooli ja materiaalia on paljon, joten maaliskuussa alkaviin näyttämöharjoituksiin valmistautuminen vaatii kovaa työntekoa. Lopulta se kuitenkin palkitaan.

- Yhdessä tekemisessä, niin yleisön kuin esittäjien kanssa, on jotain metafyysista ja hienoa. Siinä, miten monta ihmistä voi kokea musiikkia yhdessä samalla tavalla. Muusikko elää siitä, Autio summaa.

FAKTALAATIKKO: 

Marko Autio

Autio on urallaan säveltänyt itsekin kaksi oopperaa, johtanut oopperaa ja Turun filharmonista orkesteri sekä toiminut kymmenen vuotta kapellimestarina Turun kaupunginteatterissa. Kymmenen vuoden aikana hän ehti johtaa yli 1000 näytöstä. Tällä hetkellä hän opettaa oopperaa ja toimii Turun konservatorion ammatillisen koulutuksen koulutuspäällikkönä.