OP Turun Seudun Yrityspankissa asiakkuusneuvojana työskentelevän Olga Viljasen silmissä syttyy hänen kertoessaan työstään. Yli kymmenen vuoden pankkiura on tuonut mukanaan varmuutta ja vahvistanut ajatusta siitä, että asiakas on kaiken tekemisen keskiössä.

-Tuoreena OP Turun Seutulaisena olen ilokseni saanut huomata, että asiakaskokemus on kaikille yrityspankkilaisille sydämen asia. Onnistunut asiakaskokemus on monen tekijän summa ja se, miten toimihenkilö reagoi asiakkaan tarpeisiin, kuinka kiinnostunut hän on asiakkuuden hoidosta ja millä tavalla hän tuo tämän asiakkaan tietoisuuteen, tarjoavat vahvan pohjan hyvän asiakassuhteen syntymiseen, Viljanen kertoo.

Työarki Olgalla pyörii kaikenkokoisten yritysten maksuliikeasioiden parissa. Roolinsa tärkeydestä yritysten sujuvan arjen mahdollistajana ei Olgalla ole epäselvyyttä.

-Yksi tehtävistäni on varmistaa, että asiakkaillamme on tieto juuri heille soveltuvista palveluistamme. OP tarjoaa monipuoliset ja helppokäyttöiset digitaaliset palvelut, jotka kehittyvät jatkuvasti. Uudet tuotteet ja palvelukonseptit tuovat mukanaan minulle mahdollisuuden oppia uutta ja asiakkaalle mahdollisuuden helpompaan arkeen, Viljanen sanoo.

Sosiaalinen ja helposti lähestyttävä Olga pitää erittäin tärkeänä, että digitaalisuuden rinnalla säilyy myös kasvokkain tapahtuva kommunikointi. Pitkäjänteinen asiakassuhde vaatii onnistuakseen vahvaa osaamista, kokemusta sekä molemminpuolista luottamusta.

-Palveluiden digitalisoituessa kaipaamme kaikesta huolimatta ihmiskontakteja, joten luotan suuresti kohtaamisten voimaan. Pyrimme yrityspankissa tiimityöllämme luomaan asiakkaille parhaat palveluratkaisut ja -kokonaisuudet ja tekemällä työni hyvin voin varmistaa, että yksi palikka kokonaisuudesta on kohdallaan juuri kuten sen pitääkin.

Monialainen osaaja

Vastapainona päivätyölle Olgasta löytyy luovempi puoli, joka valokuvaa, maalaa ja suunnittelee kuoseja. Kansainvälisessä perheessä kasvanut, paljon matkustellut ja useita kieliä hallitseva Viljanen näkee taustansa ja kiinnostuksen kohteensa vahvuutenaan. Uuden oppiminen ei rajoitu vain arkisin kahdeksan ja neljän välille, vaan töiden ohella Viljanen opiskelee BBA-tutkintoa. Monipuolisuudesta kumpuaa myös tekemisen tapa, josta hyötyvät parhaiten asiakkaat.

-Olen luonteeltani utelias uuden luoja ja kehittäjä. Otan asioista selvää perinpohjaisesti ja yritän päästä askeleen pidemmälle alkuperäisestä tavoitteesta. Tämä osa ammattitaidostani näkyy asiakkaille varmasti niin monipuolisena kuin ennakoivana palveluna, Viljanen summaa.

Olgan tavoitat puhelimitse p. 010 256 9055 sekä sähköpostitse, joka on muotoa etunimi.sukunimi@op.fi.