Satu toimii OP Turun Seudun varallisuudenhoidon liiketoimintajohtajana ja vastaa säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuista sekä lakipalveluista. Hän on myös OP Koti Turun Seudun toimitusjohtaja.

Vastuualueet yhdistyvät usein asiakkaiden talouden kokonaiskuvassa, ja asiakkuudet hoidetaan eri osa-alueiden asiantuntijoiden yhteistyönä.  

- Pyrimme ymmärtämään kokonaisuutta ja löytämään pitkäkestoisia ratkaisuja, joissa huomioidaan erilaiset tarpeet ja veronäkökulmat. Haluamme olla asiakkaalle kumppani ja neuvonantaja, joka löytää talouteen uusia näkökulmia, Satu sanoo.

Laaja-alainen asioiden tarkastelu on Sadulle luontevaa jo koulutuksen pohjalta. Hän on opiskellut kauppatieteitä ja oikeustiedettä, ja on parhaillaan Turun yliopiston oikeustieteen tohtorinkoulutusohjelmassa.

- Lakimiehen töitä en varsinaisesti ole tehnyt enää pariin vuosikymmeneen, mutta taustani näkyy työssäni. Olen usein mukana miettimässä asiakkaiden vaurastumisen ratkaisuja, ja näissä käytän myös juridista osaamistani. Myös verotuksellisia näkökohtia käydään usein läpi asiakkaidemme tilanteissa, vaikka varsinaista veroneuvontaa emme annakaan.

Sillä, että Op Private ja OP Koti Turun Seutu ovat paikallisia toimijoita, on asiakkuuksien hoitamisessa suuri merkitys.

- Paikallisena toimijana tunnemme asiakkaan liiketoimia ja toimintaympäristöä syvemmin. Toisaalta tunnemme myös paikalliset markkinat hyvin. Salkkujen hoitamisessa nojaudumme OP varainhoitoon, joka on Suomen suurin varainhoitotalo. Käytämme heidän ratkaisujaan, mutta toimimme siinä ikään kuin räätälinä, joka hakee sopivimmat ratkaisut asiakkaalle.

Luovasti ja täydestä sydämestä

Molemmat Sadun vastuualueet ovat alttiita markkinaheilunnalle. Työn menestyksekkääseen hoitamiseen tarvitaan hyviä hermoja ja ennakointikykyä.

- Molemmat bisnekset ovat aika volatiileja, siinä täytyy sietää markkina-aikaisuutta. Koko ajan on oltava ajan hermolla – tänään asiat ovat näin ja huomenna ne voivat olla ihan päälaellaan. Tässä työssä täytyy tykätä hektisyydestä ja muutoksia pitää osata tulkita aika pienistä asioista. Pitäisi olla koko ajan pikkasen edellä aikaansa. Se vaatii sitä, että keskustelee erilaisten ihmisten kanssa ja hakee erilaisia näkemyksiä, Satu sanoo.

 Satu on työskennellyt Osuuspankissa kahdeksan vuotta ja pankkialalla koko ikänsä. Kaikki työtehtävät ovat liittyneet jollain tavalla sijoittamiseen.  

- Teen tätä työtä täydestä sydämestäni. Olen luonteeltani ratkaisuhakuinen ja luova. Olen myös nähnyt ja kokenut monia erilaisia tilanteita, ja toivon saaneeni niistä jotakin eväitä ihmisten aitoon kohtaamiseen, hän sanoo.

 Satu on hyvä sijoittamisen puolestapuhuja, sillä hän jaksaa itse innostua siitä uudestaan ja uudestaan.

- Sijoittamisen maailma on tosi mielenkiintoinen. Haluan rohkaista niitäkin ihmisiä, joilla ei ole paljon kokemusta eikä välttämättä paljon varojakaan. Aika on rahaa, ja mitä nuorempana aloittaa, sitä enemmän pystyy tekemään.