Nopeasti edenneessä tilanteessa ei ollut kattavia ohjeita yrityksille ja yrittäjille miten edetä ja toimia. Tässä kohtaa OP Uusimaa oli aloitteentekijänä ja sillanrakentajana, joka saattoi yhteen paikallisten yritysten kanssa toimivia tahoja. Mukaan yhteistyöhön kutsuttiin Finnvera, Uudenmaan Yrittäjät, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus (Keuke), Novago ja Business Finland. Yhdessä näiden toimijoiden kanssa aloitimme kuukausittaiset palaverit, jossa epidemiatilannetta seurattiin ja keskusteltiin sen vaikutuksista yritystoimintaan. Samalla mietimme miten voisimme yhdessä olla parhaalla mahdollisella tavalla alueemme yritysasiakkaidemme tukena, kertaa pankinjohtaja Markus Sillanaukee OP Uusimaasta.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut hedelmällistä myös tietojen vaihdon ja tutustumisen kannalta. Tällä tavalla tulivat yhteistyötoimijat entistä paremmin tutuiksi sekä niiden toiminta ja tarjoamat mahdolliset tukitoimet.

Kriisin aikana on ollut myös keskeistä huolehtia siitä, että tunnemme toistemme palvelut, jotta pystymme ohjaamaan yrittäjät tehokkaasti oikeiden palveluiden pariin.

Finnvera, Anna Karppinen: Korona-aikana yritysten tilanne ja toimintaympäristö on muuttunut nopeasti. Tiivis ja säännöllinen keskusteluyhteys yrityspalveluita tarjoavien tahojen kesken on ollut erittäin tärkeää, jotta olemme pystyneet auttamaan yrityksiä mahdollisimman hyvin. Kriisin aikana on ollut myös keskeistä huolehtia siitä, että tunnemme toistemme palvelut, jotta pystymme ohjaamaan yrittäjät tehokkaasti oikeiden palveluiden pariin. Tässä tiedonvaihdossa yhteistyöryhmä on ollut kullanarvoinen. Yhteistyöryhmässä olemme myös voineet antaa ja saada palautetta siitä, miten palvelumme korona-aikana ovat toimineet ja pystymmekö jossain vielä parantamaan. Säännöllistä vuoropuhelua on erittäin tärkeää jatkaa koronatilanteen jatkuessa ja vielä sen jälkeenkin: yrityspalvelut ja yritysrahoitus tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös uuden kasvun rakentamisen vaiheessa. Lämmin kiitos OP Uusimaalle yhteistyöryhmän toiminnan organisoimisesta!

Uudenmaan Yrittäjät, Kati Liikanen: Palaverimme syvensivät kuvaa yritysten tilanteesta. On avartavaa kuulla mm. yritysrahoituksen tilanteesta suoraan sen parissa työskenteleviltä, tutkimusten esittämät luvut tulevat eläviksi ja ymmärrettävimmiksi. Tilannekuvan peilaaminen yhdessä auttaa jokaista tahollaan pitämään palvelunsa ajan tasalla.

Keuke, Elina Pekkarinen: Tapaamiset ovat olleet erittäin hyödyllisiä ja on pystytty luomaan yhteistä tilannekuvaa eri tahojen kanssa. Kyse on siis eniten tiedon vaihdosta ja näitä tapaamisia tullaan jatkamaan. Erityisen tärkeää on olla ajan tasalla siitä, miltä tilanne yrityskentällä näyttää ja se, että esim. pankista osataan ohjata Keuken yritysneuvontapalvelujen piiriin.

Yritysten tukemiseksi keväällä 2020 OP Ryhmä julkaisi Puhalletaan yhteen Suomeen -teeman, joka kokosi yhteen eri kokoisille ja eri tilanteissa oleville yrityksille suunnattuja helpotuksia ja palveluita, mm. Finnveran takaaman rahoituksen pk-yrityksille, OP:n lyhennysvapaat yritysasiakkaille, Pohjola Vakuutuksen joustot yritysasiakkaiden laskujen maksuajoissa.

Työ yritysasiakkaiden hyväksi jatkuu

Tuloksena yritystoimijoiden yhteispalavereista on ollut hyvän sidosryhmäyhteistyön käynnistyminen ja säännöllinen yhteydenpito, joka jatkuu edelleen. Kuten Anna Karppinen sanoo, säännöllistä vuoropuhelua on erittäin tärkeää jatkaa koronatilanteen jatkuessa ja vielä sen jälkeenkin: yrityspalvelut ja yritysrahoitus tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös uuden kasvun rakentamisen vaiheessa.

Tärkeänä tuloksena on myös asiakaskokemus.

- Yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä huolenpitoon ja aktiivisuuteen miten heitä tuimme koronaepidemian alkaessa. Kontaktoimme puhelimitse suuren määrän yrityksiä, tunnistimme toimialat joihin korona ensisijaisesti vaikuttaa. Asiakkaat pitivät siitä, että heistä kannettiin huolta ja opastettiin eteenpäin. OP Uusimaan toiminta peilaa omiin arvoihimme ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen, kertoo myyntijohtaja Lotta Asikainen OP Uusimaasta.

Syksyn 2020 aikana heräsi huoli yrittäjien jaksamisesta. Tähän yhteistyötoimijat aikovat kiinnittää huomiota tulevissa suunnitelmissaan.