Asiakkaani kaipasi apua kiinteistön kaupassa. Hän on tehnyt kiinteistökauppoja ennenkin, mutta hän ei ollut aikaisemmin turvautunut pankkimme lakimiehen apuun. Syykin selvisi. Hänellä oli ollut oma luotettava lakimies, joka oli hoitanut hänen asioitaan vuosikymmeniä. Pitkään vielä sen jälkeenkin, kun lakimies oli jo jäänyt pois työelämästä. Mistä siis löytyisi uusi luotettava kumppani?

Asiakkaani kertoi lukeneensa, että OP Uusimaa tarjoaa asiakkailleen myös lakipalveluita. Niinpä saatoin kertoa asiakkaalleni, että voimme laatia hänen tarvitsemansa kiinteistöjen kauppakirjat, kun kaupat tulevat ajankohtaisiksi. Asiakkaani oli helpottunut, koska hän oli löytänyt varsin pienellä vaivalla uuden luotettavan kumppanin hoitamaan lakiasioitaan. Samalla voin toimia myös kaupanvahvistajana, joten sekin asia on hoidossa.

Tuttuus ja luotettavuus

Päädyimme keskustelemaan asiakkaani kanssa luottamuksesta. Totesimme luottamuksen olevan ensiarvoisen tärkeää lakiasioiden hoitamisessa. Asiakkaan täytyy voida luottaa siihen, että toimeksiantoa hoitaessaan lakimies ajaa hänen etuaan ja tuntee asiakkaansa riittävän hyvin. Tällöin kaikkia asioita ei tarvitse käydä erikseen läpi jokaisen toimeksiannon yhteydessä, vaan perusasiat ovat jo entuudestaan tuttuja kummallekin osapuolelle. Nämä molemmat asiat sekä tuttuuden että luotettavuuden, asiakkaani koki saavansa omasta pankistaan.

Pankkilakimiehen työssä törmää usein tilanteisiin, joissa on otettava huomioon useiden eri tahojen edut yhtä aikaa. Tyypillisin esimerkki tästä on kuolinpesän asioiden hoitaminen. Kuolinpesässä osakkaiden edut voivat olla usein täysin vastakkaisia, ainakin lain tasolla. Miten sitten tämänkaltaisia asioita voi ylipäätään hoitaa niiden ilmeisestä ristiriitaisuudesta huolimatta? Pankkilakimies pyrkii työssään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon kaikkien asiaan osallisten edut. Tavoitteena on, että lopputuloksena syntyvä sopimus olisi sekä lain että osapuolten tahdon mukainen. Pankkilakimiehen tehtäväksi jää yrittää auttaa osapuolia kaivamaan esiin tuo yhteinen tahto, joka lopulta kirjataan sopimukseen.

Niin yllättävää kuin se ehkä onkin, itse koen asiakkaiden luottamuksen omaa työtäni kohtaan suurimmaksi juuri näissä vaikeissa tapauksissa, joissa on sovitettava yhteen eri osapuolien edut. Allekirjoittaessaan sopimuksen sen osapuolet luottavat siihen, että olen kertonut heille heidän oikeuksistaan riittävän laajasti ja tuonut esiin heidän käytettävissään olevat vaihtoehdot. He luottavat siihen, että sopimus, johon he ovat päätyneet, on kokonaisuuden kannalta paras mahdollinen. Ja se tekee työstäni merkityksellisen, joka päivä.

OP Uusimaa Lakipalvelut