Ensimmäinen toimintavuotemme on sujunut hyvin, koronan tuodessa siihen oman lisänsä, summaa toimitusjohtaja Jussi Huttunen OP Uusimaasta.

OP Uusimaa on osa Uuttamaata ja toimii Hyvinkään, Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Kirkkonummen, Lohjan, Nurmijärven, Siuntion, Tuusulan ja Vihdin alueilla. OP Uusimaa aloitti toimintansa 1.10.2019, kun OP Keski-Uusimaa ja OP Länsi-Uusimaa fuusioituivat uudeksi pankiksi.

Digitaalisten kanavien käyttö kasvoi erittäin nopeasti kaikissa ikäluokissa”

Korona vauhdittanut etäneuvotteluiden ja -työskentelyn lisääntymistä

Koronavuodesta huolimatta pankki pystyi turvaamaan kriittisten konttori- ja kassapalveluiden saatavuuden koko vuoden ajan. Konttoreissa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen mm. rajoittamalla konttorissa kerralla asioivien henkilöiden määrää, tuomalla asiakastiloihin suojapleksejä ja -maskeja. Kassa-asioinnin määrä laski vuoden aikana lähes neljänneksen. Samaan aikaan korttien ja digitaalisten palveluiden käyttäjämäärät nousivat ja etenkin digitaalisten kanavien käyttö kasvoi erittäin nopeasti kaikissa ikäluokissa. OP-mobiili on suosituin asiointikanava.

- Tällä hetkellä henkilöstöstä n. 65 % toimii etätyössä palvellen asiakkaita pääosin puhelimitse tai sähköisten palveluiden kautta. Huolenpito asiakkaista ja toisistamme on ollut kaikilla keskiössä. Pankkimme on pitänyt auki Hyvinkään, Järvenpään, Lohjan ja Nummelan konttorit. Muut konttorit toimivat toistaiseksi ajanvarauksella, kertoo Jussi Huttunen ja jatkaa

- Mikä parasta, asiakkaidemme tyytyväisyys pankkiimme on edelleen parantunut. Olemme iloisia, että poikkeusoloissakin olemme voineet hoitaa asiakkaidemme pankki- ja vakuutuspalvelut luotettavasti ja asiantuntevasti. Uusi taloudellinen ympäristö on tuonut osalle asiakkaillemme haasteita, joista selviäminen ei aina ole helppoa ja etsimme ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Asiakasliiketoiminta kasvoi, saamisten arvonalentumiset pudottivat liikevoittoa

Asiakasliiketoiminta kasvoi haastavassa toimintaympäristössä. Erityisen vahvaa kasvu oli sijoitusrahastoissa (+13 %) ja talletuksissa (+10 %). Rahoitustoiminta kasvoi 1,5 %.

Pankilla oli vuoden lopussa 86 177 omistaja-asiakasta. Omistaja-asiakkaille kertyi 4,1 % aiempaa enemmän OP-bonuksia eli 11,6 miljoonaa euroa. Pankin hallitus esittää, että Tuotto-osuuksille maksetaan vuodelta 2020 korkoa 3,25 %.

Korkokate ja vertailukelpoiset palkkiotuotot kasvoivat, mutta pankin liikevoitto laski 10,9 milj. euroon erityisesti saamisten arvonalentumisten vuoksi. Kokonaisuutena sekä pankin yritys- että henkilöasiakkaat pystyivät kuitenkin hoitamaan lainojaan hyvin. Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa erinomaisella tasolla 33,7 %.

 Asuntorahoituksen kysyntä ennätystasolla

Asuntorahoituksen kysyntä oli vilkasta ja asuntolainoja haettiin lähes 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna koronaviruspandemian aiheuttamasta epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta. Asuntolainahakemusten määrä laski voimakkaasti koronakriisin alettua. Alkukesästä kysyntä lähti nopeasti nousuun ja kesäkuussa asuntolainahakemusten määrä oli jo suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Erityisesti vapaa-ajan asuntoihin haettiin lainoja huomattavasti edellisiä vuosia enemmän. Kotitalouksien luottokanta kasvoi 1,3 %:ia 2,33 miljardiin euroon. Lainahakemuksista yli 90 % tuli digitaalisten kanavien kautta ja asuntokaupoista yhä merkittävämpi osa tehtiin sähköisesti.

Asuntokauppa virkeää

OP Koti Uusimaan vuosi 2020 oli onnistunut ja koronapandemiasta huolimatta asunto- ja vapaa-ajan asuntojen kauppa kävi hyvin. OP Koti Länsi-Uusimaa ja OP Koti Uusimaa yhdistyivät 29.2.2020. OP Koti Uusimaan liikevaihdon kumulatiivinen (proforma) kasvu vuonna 2020 oli +7 % ja liiketoiminnan kannattavuus kehittyi hyvin. OP Koti valittiin vuonna 2020 Suomen luotetuimmaksi kiinteistönvälittäjäksi (Taloustutkimus).

Varallisuudenhoidossa ennätysvuosi

OP Uusimaan viime vuosi varallisuudenhoidossa oli ennätyksellinen. Pankin asiakasvarat kasvoivat 8 %. Voimakkainta kasvu oli rahastoissa (13 %). Lisäksi osakkeisiin sijoitetut varat kasvoivat erinomaiset 16 % ja säännöllisen säästämisen rahastoon tai vakuutukseen aloitti yhä useampi asiakas. Vastuullinen sijoittaminen ja erilaiset vaihtoehtoisen sijoittamisen instrumentit kiinnostivat laajasti.

OP Uusimaa edisti yritysasiakkaidensa menestymistä – yhteistyötä laaja-alaisesti

Vuotta 2020 leimasi koronapandemia ja sen tuomat haasteet osalle OP Uusimaan yritysasiakkaista. Korona lisäsi erityisesti keväällä yritysten rahoituksen ja maksusuunnitelmamuutosten tarvetta sekä määrää. OP Ryhmä julkaisi keväällä mittavan yritysasiakkaille suunnatun Puhalletaan yhteen Suomeen -kampanjan, jonka tavoitteena oli yhdessä asiakkaiden omien sopeutustoimien ja mm. Finnveran tukitoimien ja pankin kevennetyn yritysrahoitusprosessin avulla auttaa terveet yritykset koronan yli. OP Uusimaa osallistui aktiivisesti koronasta aiheutuvien maksuvaikeuksien helpottamiseen muun muassa myöntämällä lyhennysvapaita sekä tarjoamalla erilaisia rahoitusratkaisuja.

OP Uusimaa myös lisäsi ja tiivisti vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä, näin rakennettiin parempaa tilannekuvaa talouden tilanteesta ja koronan vaikutuksista talouden eri toimijoihin. Oikein reagoimalla ja tukemalla yritysten liiketoiminnan edellytyksiä OP Uusimaan yritysluottokanta kasvoi viime vuonna vahvasti 3,8 %. Pankki onnistui myös auttamaan yritysasiakkaita vaurastumaan ja yritysten tekemät sijoitukset kasvoivat merkittävästi.  ​​​

OP Uusimaa jatkoi vastuullisuustyötään

- Poikkeusvuonna 2020 pystyimme toteuttamaan suuren osan suunnitelluista yhteisöllisistä panoksistamme; tuimme taloudellisesti yli sadan paikallisen yhdistyksen ja seuran toimintaa, Kesäduunin OP:n piikkiin sai 250 nuorta, opastimme taloustaitoja ja digitaitoja vauvasta vaariin, keräsimme koulutarvikkeita ja joululahjoja vähävaraisille perheille ja edistimme myös oman henkilökuntamme työhyvinvointia ja terveyttä. Tuimme myös suomalaista syöpätutkimusta Roosa Nauha -kampanjan kautta lahjoittamalla nauhat koko henkilöstöllemme. Vuonna 2020 taloudellinen tukemme paikallisten yleishyödyllisten yhdistysten ja seurojen toimintaan ylitti 120 000 euroa. Erityisesti painotimme tukeamme lasten ja nuorten liikuntaan ja kulttuuriin, kuten aiempinakin vuosina, kertaa Huttunen.