OP Uusimaan alkuvuoden asiakasliiketoiminnan tulos on selkeästi viime vuoden vastaavaa aikaa edellä ja oli maaliskuun lopussa 4 miljoonaa euroa.

- Rahoitustoiminta oli 3 234 miljoonaa euroa ja alkuvuoden kasvu 0,7 prosenttia (vuosikasvu 1,4 prosenttia). Asiakasvarat olivat maaliskuun lopussa 3 945 miljoonaa euroa ja alkuvuoden kasvu 2,1 prosenttia (vuosikasvu 8,5 prosenttia). Asiakasvaroissa rahastosijoitusten ja vakuutussäästöjen vuosikasvu on ollut lähes 30 prosenttia ja vuoden alun kolmen kuukauden kasvu 7,8 prosenttia. Saamisten arvonalentumiset pienenivät merkittävästi ja pankkeihin kohdistuvat sääntelyn vaateet ovat kasvaneet, kertoo OP Uusimaan toimitusjohtaja Jussi Huttunen

Osuuspankit omistavat OP Ryhmän keskusyhteisön ja saavat vuosittain merkittävän määrän tuottoja keskusyhteisön voitonjaon muodossa. Vuonna 2020 voitonjako osui maaliskuulle ja kuluvana vuonna huhtikuulle, mistä johtuen tammi-maaliskuun tulos ei ole vertailukelpoinen edellisvuoteen.

Omistaja-asiakkaiden määrä oli maaliskuun lopussa reilut 86 500 ja alkuvuoden aikana uusia omistaja-asiakkaita on tullut lähes 900. Omistaja-asiakkaille alkuvuoden aikana maksetut OP-bonukset olivat 2,2 miljoonaa euroa.

Ydinvakavaraisuus on erittäin vahvalla pohjalla ollen 31,3 prosenttia.  

Asiakaskäyttäytymisen muutos jatkui alkuvuonna

Asiakkaiden digiloikka jatkui ja esimerkiksi käteisen käyttö väheni alkuvuoden aikana yli 30 prosenttia.

- Asiakkaat siirtyivät kaikissa ikäluokissa käyttämään digitaalisia maksamisen välineitä. OP Uusimaassa kassa-asioinnin määrä laski alkuvuoden aikana lähes 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo pankinjohtaja Satu Laamanen.

- Myös pankkiasiointi siirtyi yhä enenevissä määrin digitaalisiin kanaviin, esimerkiksi asuntolainahakemuksista tuli alkuvuonna 92 prosenttia sähköisiä kanavia pitkin ja suurin osa neuvotteluista käytiin etäkanavissa. Myös asuntokauppoja tehtiin sähköisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Asuntomarkkinoilla vilkas alkuvuosi

- Kuluttajien luottamus omaan talouteen on edelleen hyvällä tasolla. Luottamus näkyi muun muassa asuntomarkkinoiden lisääntyneessä aktiviteetissa. Asuntorahoituksen kysyntä olikin vilkasta alkuvuonna, asuntolainoja nostettiin lähes 14 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana, kertoo Satu Laamanen.

OP Koti Uusimaan liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana 15 prosenttia. Oman kodin hankinnan lisäksi, alkuvuonna haettiin viime vuotta enemmän lainaa sijoitus- ja vapaa-ajan asuntojen hankintaa varten. Myös ensiasunnon ostajat olivat edellistä vuotta aktiivisemmin liikkeellä. Turvatuotteiden myynti kasvoi alkuvuonna, asuntolaina-asiakkaat halusivat yhä enenevissä määrin turvata maksukykynsä sairastumisen ja korkojen nousun varalta. Koronapandemian alettua vuosi sitten asuntolaina-asiakkaat hakivat runsaasti lyhennysvapaita. Tänä vuonna lyhennysvapaahakemusten määrä on sen sijaan pysynyt vähäisenä.

Vastuullisen sijoittamisen teema on noussut sijoittajille kärkeen

Säästämisen ja sijoittamisen suosio jatkui vahvana alkuvuonna

OP:n asiakkaiden osakekaupankäynnin volyymi kasvoi viime vuoden kovan kasvun lisäksi edelleen tammi-maaliskuussa 20,5 prosenttia. Aktiivisesti osakekauppaa käyvien asiakkaiden määrä kasvoi samana aikana 27 prosenttia.

- Alkuvuoden aikana OP Uusimaan asiakkaat ostivat Sammon, UPM:n ja Elisan osakkeita ja myivät Nokiaa, Nestettä sekä Tikkurilaa. Valtakunnallisesti OP Ryhmässä ostolistalla Elisan tilalla oli Orion ja myydyissä Outokumpu nousi kolmen joukkoon. OP Uusimaan nuorissa 18-30 -vuotiaissa miehissä Kamux erottautui ostolistan ykkösenä ja samanikäisillä naisilla osakkeiden lisäksi myös ETF-sijoittaminen. Ulkomaisista osakkeista OP Ryhmän asiakkaat ostivat mm. Volkswagenia ja myivät Teslaa, kokoaa yhteen pankinjohtaja Eevi Määttä.

Vastuullisen sijoittamisen teema on noussut sijoittajille kärkeen. Alkuvuoden aikana OP:n rahastoihin tuli lähes 60 000 uutta osuudenomistajaa. Ylivoimaisesti eniten uusia osuudenomistajia sai OP-Ilmasto rahasto. ETF-sijoituksissa puolestaan suosituin ostokohde oli iSharesin Clean Energy ETF. Euromääräisesti asiakkaat sijoittivat alkuvuonna eniten varoja vaihtoehtoisen sijoittamisen OP-Alternative Portfolio rahastoon.

OP Uusimaan asiakkaiden kaupankäyntikanavana OP-mobiili on kasvattanut suosiotaan tasaisesti ja alkuvuoden aikana jo 20 prosenttia asiakkaista sijoittivat mobiilin kautta. Mobiilin käyttöä tukee marraskuussa 2020 lanseerattu OP Sijoituskumppani, joka on täysin digitaalinen sijoittamisen palvelu OP-mobiilissa. OP Sijoituskumppanissa sijoittaa aina vastuullisesti hoidettujen rahastojen avulla.

Yritys- ja yhteisöasiakasliiketoiminta vahvassa kasvussa

OP Uusimaan yritys- ja yhteisöasiakasliiketoiminta oli vahvassa kasvussa vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla. Yritysluottoja nostettiin jopa 46,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana aikana.

- Erityisen vahvaa oli asunto-osakeyhtiöiden rahoituksen kasvu ja myös varsinaisten yritysten rahoittaminen kasvoi koronaviruspandemiasta huolimatta, kertoo pankinjohtaja Markus Sillanaukee ja jatkaa

- Varallisuudenhoidon ratkaisuiden myynnissä tehtiin alkuvuonna todellinen läpimurto, kun yritys- ja yhteisöasiakkaiden varallisuudenhoito yli kolminkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yritysasiakkaiden digitaalisten palveluiden - kuten yrityksen verkkopalvelu ja OP-yritysmobiili - voimakas kasvu jatkui alkuvuonna.

Paikallisesti mukana luomassa yhteistä hyvää

OP Uusimaa on mahdollistamassa myös tänä kesän Kesäduuni OP:n piikkiin avulla kesätyön 150 nuorelle paikallisiin yhdistyksiin ja seuroihin. Maaliskuun lopulla olimme mukana onnistuneesti pandemiasta huolimatta pitämässä taloustaitotunteja toimialueemme yhdeksäsluokkalaisille Teamsin välityksellä, ja nuorten aktiivisuus kesätyö- ja talousasioissa oli upeaa.

- Olemme yksi kolmesta osuuspankista lahjoittajana 26.4. julkaistun Aalto-yliopiston professuurissa, jossa keskeisenä aihealueena on osuustoiminta, kertoo vielä lopuksi Jussi Huttunen.