Sijoittamista on kuvattu turhaan eliitin tekemiseksi ja suurta tietotaitoa vaativaksi. Valtaosa säästäjistä ja sijoittajista on tavallisia ihmisiä, jotka ovat päättäneet vaurastua.

Teksti Katja Taponen, säästämisen ja sijoittamisen johtaja OP Ryhmässä. @KatjaTaponen
Julkaistu 28.8.2018

Lehdissä ja keskustelupalstoilla puhutaan tuulipukusijoittajista. Tätä termiä käytetään, kun halutaan ylemmyyttä tuntien ja naureskellen kuvata säännöllisiä ansioitaan sijoittavaa henkilöä, joka ei käytä merkittävästi aikaa sijoituspäätösten tekemiseen, yksittäisten pörssiyritysten tunnuslukuihin perehtymiseen tai sijoitusmarkkinoiden seuraamiseen.

Toivon, että puhe tuulipukusijoittajista on tullut tiensä päähän. On erinomaista ja ihailtavaa, että tavallinen palkansaajaa, yrittäjä tai eläkeläinen hallitsee talouttaan hyvin ja tavoittelee varallisuusasemansa parantamista. Tätä suomalaisten kasvavaa intoa sijoittamiseen ei kannata tappaa kiristyvällä verotuksella, sijoittajien leimaamisella eliitin edustajiksi tai perusteettomilla uhkakuvien maalaamisella.

Valtaosa säästäjistä ja sijoittajista on tavallisia ihmisiä, jotka ovat päättäneet vaurastua. He keräävät varallisuutta tulevaisuuden turvaa, eläkepäiviä, jälkikasvun tarpeita tai omia unelmiaan varten. He ovat tehneet sijoittamisesta fiksun rutiinin, jonka seurauksena palkka- tai eläkepäivänä siirtyy ennalta määrätty summa rahastoihin tai suoraan osakkeisiin rahojen kuluttamisen sijaan. Tälle enemmistölle sijoittaminen on pitkäjänteisen tylsää puurtamista, jossa ei kiinnitetä huomiota markkinan jatkuvaan heilumiseen ja klikkejä keräävään mediakohinaan.

Mitä voimme tehdä sijoittamisinnon lisäämiseksi?

Vaurastuminen lähtee taloudenhallinnan perusteista. Tämä on edellytyksenä raha-asioiden balanssille sekä säännölliselle varojen sijoittamiselle. Siksi taloustaitojen opetukseen tulee käyttää nykyistä enemmän aikaa peruskoulussa ja keskiasteen opetuksessa. Taloustaidolle on paikkansa oppiaineena siinä missä esimerkiksi maantiedolle, kuvataiteelle tai matematiikallekin. Maksuhäiriömerkintä on valitettavasti kirjattu jo liki 380 000 suomalaiselle. Yksi merkittävä syy näiden kasvulle ovat näyttävästi markkinoidut ja kohtuuttomilla ehdoilla myydyt pikalainat. Kun opetamme nuoret säästämään kiperiä tilanteita ja tulevia hankintoja varten sekä hyödyntämään korkoa korolle ilmiötä, osaavat he ratkoa paremmin talouteensa liittyviä haasteita fiksusti ja voivat taloudellisesti nykyistä paremmin.

Siirtymä tilisäästämisestä pitkällä aikavälillä tuottoisampaan sijoittamiseen on monelle vielä yllättävän suuri. Sijoittamista on kuvattu turhaan eliitin tekemiseksi ja suurta tietotaitoa vaativaksi. Käytännössä sijoittamisen suosion lisääntymisessä on tiedon tarjoamisen lisäksi kyse luotettavista, kohtuuhintaisista palveluntarjoajista ja vaivattomuuden kokemuksesta. On valitettavan typerää, että uhkapelaaminen ja sijoittaminen sekoitetaan julkisuudessa ja kahvipöytäkeskusteluissa keskenään. Selvyyden vuoksi: lottovoiton mahdollisuus yhdellä lottorivillä on noin yksi kahdestakymmenestä miljoonasta, mutta sijoittamalla 200 euroa kuukaudessa maailmanlaajuisesti hajautettuun osakeindeksirahastoon kerää kuuden prosentin keskimääräisellä vuotuisella tuotolla liki 200 000 euron potin 30 vuodessa.

Sijoittamisen aloittaminen on nykyään helppoa ja edullista. Finanssialan toimijat parantavat sovellustensa ja tuotteidensa käytettävyyttä sekä ymmärrettävyyttä. Kilpailu alentaa sijoittamisen kustannuksia. Samaan aikaan lisääntyvä sääntely ja sen valvonta varmistaa asiakkaan edun entistä paremman toteutumisen. Suurin osa arjen säästämisestä tapahtuu tällä hetkellä täysin digitaalisesti laskien sijoittajan kustannuksia. Kasvavina trendeinä ovat mm. passiivisten sijoitustuotteiden (indeksirahastot ja ETF:t) ja vastuullisen sijoittamisen suosion lisääntyminen.

Valmisteilla oleva osakesäästötili on yksi keino, jolla voidaan lisätä sijoittamisen suosiota. Osakesäästötili madaltaisi aloittamisen kynnystä, kannustaisi pitkäjänteiseen säästämiseen ja lisäisi sijoittamista suomalaisiin yrityksiin. Toivottavasti tätä koskeva suunnitteilla oleva lainsäädäntöprosessi etenee laadukkaasti ja osakesäästötilistä tulee yksi hyvä vaihtoehto esimerkiksi tavalliselle eläkesäästämiselle.

On koko Suomen etu, että mahdollisimman moni vaurastuu ja voi taloudellisesti hyvin. Vaurastuneet kansalaiset jakavat varoja läheisilleen ja kuluttavat mm. palveluita kasvaneen varallisuutensa ansiosta. Kansankapitalismi on myös merkityksellistä suomalaiselle yritystoiminnalle. Tätä kehitystä me haluamme edistää. Murramme sijoittamiseen liittyviä myyttejä ja puhumme kansankielisesti siitä, miten kuka tahansa voi aloittaa vaurastumisen sijoittamisen keinoin. Tervetuloa sijoittajaksi!

Tutustu OP Sijoittajakouluun!

Kirjoittaja Katja Taponen on säästämisen ja sijoittamisen johtaja OP Ryhmässä.