Fantastiskt, du är inne på vecka fem av sparutmaningen! Du har säkert redan upplevt känslan av att ha lyckats med sparandet.

Att hantera ekonomin är dock inte alltid enkelt och bekvämt. Försvinner räkningarna bland mejlflödet eller i skrivbordslådan? Låter inkomster och utgifter som någonting oöverkomligt svårt? Du är inte ensam med problemet. Det är många som känner penningångest.

Uppgift 1: Mildra penningångesten

Penningärenden kan väcka ångest, som i förlängningen kan göra att man blir handlingsförlamad. Ångesten kan ha olika orsaker. Penningfrågor kan kännas främmande eller ökade kostnader kan väcka oro kring hur man kommer att klara sig.

Rädsla och ångest över finanserna är vanliga, och vi tenderar ofta att undvika sådant som känns besvärligt och orsakar oss obehag. Att undvika är dock inte det bästa sättet att hantera ångesten. Det är betydligt nyttigare att försöka möta obehagskänslan, men på ett kontrollerat sätt och i egen och lugn takt.

Specialpsykologen och psykoterapeuten Maarit Lassander ger två praktiska råd kring hur du kan lindra penningångesten.

  1. När du får en räkning, sätt dig ner med den. Andas lugnt och känn av vad som händer i din kropp och ditt sinne. Vilka tankar och känslor väcker situationen i dig? Ge dig själv tid. Lösningarna infinner sig nödvändigtvis inte genast, och det är inte heller meningen. Syftet är att vi ger oss själva tid samt tar oss tid för att låta stressreaktionen avklinga. På det sättet lugnar vi ner oss och sinnet börjar ta fram alternativa lösningar.
  2. Om du märker att du oroar dig ofta för din ekonomi, prova följande: Skriv ner dina bekymmer och dela in dem i två grupper – i dem som du kan och dem som du inte kan påverka. Fokusera på sådana bekymmer som du tror att du kan påverka och ta små steg i riktning mot lösningen.

Uppgift 2: Ekonomikunskaper mildrar penningångest

Jukka Klemetti, ekonomicoachen i sparutmaningen, tror att man genom att utveckla sina egna ekonomikunskaper kan skingra ångesten över pengar – eller åtminstone mildra den betydligt.

”Att spara och lägga upp en budget är grundläggande kunskaper som vi alla behöver. Ekonomikunskaper är faktiskt en del av livshanteringsfärdigheterna”, säger Klemetti.

Gör upp en lista över situationer där pengar har gett dig negativa känslor. Händer det när du ska betala räkningar eller veckan innan lönedagen då du har mindre pengar på kontot än du önskade? Eller när du har spenderat mer pengar än du hade tänkt dig?

I många fall av penningångest finns lösningen i ekonomikunskaper. Skulle dina ekonomikunskaper kunna vara till hjälp så att du kan undvika situationer som orsakar negativa känslor hos dig?

Reflektera över vilka av dessa tips som skulle kunna hjälpa dig.

  • Kartlägga din ekonomiska situation. Vet du hur mycket du har inkomster och utgifter? Om du ännu inte har tagit reda på din egen ekonomisk situation, kan du göra det med en utgiftstabell eller med en utgiftskalkylator i Excel.
  • Följa din ekonomiska situation. Följer du redan vart dina pengar går varje månad? Om inte, kan du göra det med applikationen Ekonomisk balans i OP-mobilen.
  • Förbereda dig för och förutse exempelvis överraskande utgifter. Har du samlat eller håller du på att samla en buffert som du kan stödja dig på om du behöver lägga ut pengar på en oväntad utgift? Du kan bygga upp bufferten till exempel med OP:s Sparbössa.
  • Planera och budgetera. Har du tänkt åka på semester eller köpa julklappar till familjen? Hur mycket pengar behöver du lägga ut och har du beaktat dem i dina månadsutgifter?
  • Minska utgifterna. Vilka återkommande utgifter kan du spara i? 
  • Spara. Kan du spara för drömmar och kommande utgifter? Har du automatiserat ditt sparande? 

Du har redan samlat på dig en hel del ekonomikunskaper under sparutmaningen! Exempelvis att planera den egna ekonomin och att ha koll på de egna utgifterna är en väsentlig del av hanteringen av din ekonomi och dina ekonomikunskaper.

”När du har ekonomikunskaperna är i skick och ekonomin i balans ger det en känsla av frihet i livet. Då kan du fokusera på frågor som är viktiga för dig. Detta i sin tur lindrar de negativa känslorna kring pengar”, påminner Jukka Klemetti.

Du kan läsa allt om sparutmaningen på OP Media. Vi fortsätter nästa vecka!