Vem hade trott att osäkra tider ger upphov till en placeringsboom utan like? Under coronatiden har det nämligen blivit rekordartat populärt att placera i fonder och aktier. Om det vittnar bland annat färsk statistik: Enligt Finlands Bank gjorde finländska hushåll i juni 2021 nya placeringar i aktier för 820 miljoner euro och i placeringsfonder för 300 miljoner euro.

Boomen syns också hos OP.

– OP:s fonder hade vid utgången av juli 2021 fått 120 000 nya fondandelsägare. En så stor ökning är exceptionell, säger Joakim Reinius, chef för elektroniska försäljning vid OP:s kapitalförvaltning.

Starkt förtroende

Reinius tror att den största orsaken till tillväxten är att aktiemarknaden och därmed också aktiefonderna har gett mycket goda avkastningar under en längre period.

– Å andra sidan ger pengar som ligger på konton ingen avkastning på grund av den låga räntenivån. Många kontosparare har börjat fundera på att det kanske skulle löna sig att få pengarna att växa på andra sätt.

Coronaepidemin har också bidragit till situationen. På grund av den har en del finländare kunnat lägga klart mer pengar åt sidan än normalt och nu har de börjat använda medlen för att generera avkastning på marknaden.

– Coronan gav upphov till en tillfällig rea på börsen, men den gick snabbt över, och nu är tillväxtsiffrorna för ekonomin starka. Det här återspeglar sig i att folk har förtroende för placering. Fondplacering är för de flesta det lättaste sättet att börja placera, och därför ser vi en mycket stark tillväxt där, säger Reinius.

Framför allt slog finländarnas fondinnehav nya rekord i juni 2021, då värdet av hushållens fondinnehav uppgick till 31,7 miljarder euro.

God avkastning är lockande

Också aktieplacerarna har i år varit aktivare än vanligt, säger Tanja Pajunen, som är försäljningschef vid OP.

– Kundströmmarna och handelsvolymerna är helt tydligt större än under tidigare år. Till exempel hade antalet värdeandelskonton, det vill säga placeringsportföljer som krävs för aktieplacering, vid utgången av september i år ökat med circa 20 procent mer än under hela fjolåret, sager Pajunen.

Enligt Pajunen kan också intresset för aktieplacering delvis förklaras med den goda avkastningen på aktiemarknaden på sistone.

– Impulsen till att börja aktieplacera väcktes hos många under svackan på marknaden i våras. När aktiekurserna föll var det bra läge för att börja placera och det aktiverade många människor.

Också värdet på finländarnas aktieinnehav slog nya rekord: i juni 2021 steg värdet på finländarnas aktieinnehav med 1,2 miljarder euro.

Samhällsansvar och direct aktieplacering intresserar

Fondplacerare tecknar nu andelar I många olika slags fonder.

– På senare tid har de flesta fondandelar tecknats i fonder för ansvarsfull placering, indexfonder samt fonder som placerar i bostäder, skog och andra alternativa placeringar, säger Joakim Reinius.

Volymen på handeln med finländska aktier närapå fördubblades i fjol jämfört med året innan och aktiviteten ser inte ut att avta i år heller. På listan över finländarnas mest köpta aktier finns fortfarande bekanta företag såsom Nokia, Sampo och Fortum.

Dessutom har antalet fondandelar som tecknats i ETF-produkter, det vill säga indexfonder, ökat kraftigt de senaste åren.

– I OP:s privatkundernas ETF-teckningar syns en fokusering på samhällsansvar: bland de tio mest köpta finns flera ansvarsfulla fonder, såsom EFT som placerar i bolag inom ren energi och hållbar matproduktion, säger Tanja Pajunen.

Ungdomar, kvinnor och barn placerar också

Det har överlag blivit trendigt att placera. Det märks exempelvis som helt nya kundgrupper bland placerarna.

– Under de senaste åren har i synnerhet ungdomar börjat placera. De har redan vid unga år tagit reda på hur man ska göra för att placera pengar, de förstår att målen ska ställas på lång sikt och de blir inte rädda om kurserna fluktuerar. De placerar också modigare i aktiefonder eller direkt i aktier än de äldre åldersklasserna, säger Joakim Reinius.

Även antalet kvinnor som placerar har ökat, och det har också blivit vanligare att göra placeringar för barnen.

– Placering har blivit en grej för hela folket, inte bara för experter, säger Tanja Pajunen.

Ekonomi och placeringar diskuteras nuförtiden mer än tidigare, både i medierna, I sociala medier och kring kaffebordet.

– Kanske coronatiden har gjort att vi alla mer än tidigare funderat på världsekonomin, vår personliga ekonomi och sambandet dem emellan, säger Pajunen.

Få bättre avkastning på kontomedlen

Om du har extra sparmedel på kontot, och du inte känner till andra former av sparande eller placering, rekommenderar Joakim Reinius att du sätter dig närmare in i fondsparande. Genom att fondspara kan man på lång sikt försöka få bättre avkastning på pengarna. Man kan börja med att placera en liten del av sina besparingar.

– För den försiktiga placeraren finns det också andra fonder än fonder på aktiemarknaden. För mången är det lättare att börja med blandfonder och med fonder som placerar i bostäder och skog. Med mer erfarenhet i bagaget kan man sedan börja sätta sig in I direkt aktieplacering.

Svårt att förutspå riktningen för bostadsplacering

Coronatiden har orsakat en aning turbulens på marknaden för bostadsplaceringar. Våren 2020 tystnade bostadsmarknaden helt för ett par månader, och experterna funderade på om det var fråga om en stor krasch. Marknaden började emellertid snart att återhämta sig och bostadspriserna stiga.

– Sedan slutet av våren har bostadspriserna igen stigit och bostadshandeln varit livlig, säger direktör Lasse Palovaara vid OP Hem.

Det är emellertid svårt att förutspå riktningen för bostadsplaceringar.

– Det köps placeringsbostäder, men samtidigt säljer också bostadsplacerare sina placeringar.

Bostadsplacerare bekymrar sig för närvarande också över planerna på ändringar av skatteavdraget på bostadsbolagslån. Hittills har bostadsplacerare I beskattningen kunnat dra av bostadsbolagslån från hyresintäkterna, men beslutsfattarna överväger för närvarande att eventuellt slopa den skatteavdragsrätten.

– Det lönar sig visserligen fortfarande att investera i bostäder, men det är skäl för var och en som är intresserad av ämnet att sätta sig in i den aktuella situationen och lära sig att förstå den egna placeringsstrategin bättre än tidigare, sager Palovaara.

Att börja spara och placera kan vara ditt livs lönsammaste beslut. Då du är ägarkund i andelsbanken får du nya och omfattande förmåner för sparande och placering. Läs mer.

Läs också:

Hur bygga upp förmögenhet om det låter invecklat att placera?