1.1.2020 markkinoille tuleva osakesäästötili on tämän vuoden kuuma puheenaihe. Tilistä kohistiin jo viime vuoden puolella ja silloin päähuomion sai 50 000 euron talletusraja, jota useampi kansankapitalismin puolestapuhuja piti turhan matalana. Kevät tuli, vaalit pidettiin ja osakesäästötilin ehdot pysyivät edelleen järkevinä. Nyt eletään viime hetkiä ennen vuodenvaihdetta ja on hyvä ottaa selvää, miten osakesäästötili eroaa perinteisestä arvo-osuustilistä.

Osakesäästötilille voi tallettaa vain rahaa (max. 50 000e). Rahalla voi ostaa vain suoria osakkeita, esimerkiksi ETF:t on rajattu pois osakesäästötilistä. Osakesäästötilille ei siis voi siirtää osakkeita, joten jos haluaa siirtää omistuksia jo olemassa olevalta arvo-osuustililtä, tulee osakkeet ensin myydä, siirtää raha OST:lle ja ostaa rahalla uusia osakkeita. Tämä aiheuttaa verotuksellisia seuraamuksia - voitto-osasta tulee pääomaveroa maksettavaksi 30% alle 30 000e pääomatuloilla. Jos omistamasi osakkeet omat mukavasti voitolla, on turhauttavaa myydä ja maksaa verot vain saadakseen varallisuutta siirrettyä arvo-osuustililtä toiselle. Myynneissä kannattaisi useimmiten katsoa markkinatilannetta ja mahdollisesti hajauttaa myös ajallisesti osakkeesta riippuen.

Toinen mietintää aiheuttava vertailukohta liittyy osinkoihin. Osakesäästötilillä osingot ovat verovapaita ja ne voi sijoittaa edelleen korkoa korolle -ilmiöstä hyötyen. Kääntöpuolena osingoissa ei ole enää verovapaata osaa, joka perus ao-tilin osinkoihin kuuluu (85% veronalaista, 15% verotonta). Osinkojen kannalta sijoittajan tulee punnita, haluaako hän kuluttaa osinkonsa eli saada osinkona ansaittu raha suoraan tilille vai sijoittaakko ne eteenpäin. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kannattaa kääntyä ao-tilin puoleen ja jälkimmäisessä OST:n puoleen.

Osakesäästötili tukee ahkeraa, voittoa tekevää kaupankävijää. Arvo-osuustili on hajauttajan ja varovaisemman valinta.

Suurin osa OST:n ja ao:n eroista liittyy verotukseen. Myös myyntitappioiden eli luovutustappioiden ja -voittojen netottaminen on yksi tilityyppejä erottava tekijä. Ao-tilillä voit vähentää myyntitappiot verotuksessa joka vuosi ja hyödyntää ne kuluvan vuoden ja seuraavan viiden vuoden aikana saatavista luovutusvoitoista. OST:n kohdalla pääset tekemään vähennyksiä vasta siinä kohtaa, kun osakesäästötili lopetetaan ja varat nostetaan tililtä. Tappiolla myytyjen osakkeiden verovähennykset siirtyvät hamaan tulevaisuuteen. Toisaalta luovutusvoitoistakin vero menee vasta rahaa OST:ltä nostaessa.

Pitkäjänteisyys palkitaan

OST suosii pitkäaikaista sijoittajaa, kuten arvo-osuustilikin. Laskelmien mukaan kuitenkin alle 7 vuoden sijoituksissa arvo-osuustili on kannattavampi vaihtoehto sijoittajalle, mutta tämän jälkeen korkoa korolle -ilmiön ansiosta OST on kannattavampi. Kannattaa kuitenkin huomata, ettei OST:llä voi hyödyntää yli 10 vuotta omistuksessa olleiden osakkeiden luovutuksessa 40 prosentin hankintameno-olettamaa. Tämä etu on vain normaalil arvo-osuustilillä.

Perinteisellä arvo-osuustilillä voi hyvin säilyttää eri markkinoiden osakkeita. OST:lle kannattaa verotuksellisista syistä ostaa vain kotimaisia osakkeita. Osinkojen suhteen ulkomaista on vaarana kaksinkertainen verotus, sillä ulkomailta saaduista osingoista ei saane lähdeveroista hyvitystä OST:llä toisin kuin arvo-osuustilillä. Tilanne ulkomaisten osinkojen suhteen on vielä kuitenkin epäselvä, koska ennakkotapauksia ei ole. Nyt näyttää siltä, että ulkomaisten osakkeiden verotus muodostuu epäkannattavaksi osakesäästötilin kautta. OST:llä on siis syytä suosia aluksi vain kotimaisia osakkeita.

Kumpi tileistä sitten tulisi lopulta valita? Vai molemmat?

Aika näyttää, minkälaisia kokemuksia osakesäästötilistä saadaan ja syrjäyttääkö OST perinteisen ao-tilin suosiossa. Se on kuitenkin varmaa, että palveluntarjoajien kova kilpailu takaa sijoittajille matalat hinnat jatkossakin.

Sijoittajan kannattaa joka tapauksessa hajauttaa sijoituksiaan ja hankkia esimerkiksi ETF:iä ja rahastoja osakkeiden rinnalle. Alkuvaiheessa olevalle tai aloittelevalle sijoittajalle on suositeltavaa aloittaa valmiiksi hajautetuista tuotteista ennen suorien osakkeiden poimintaa. Hienointa kuitenkin on, että sijoittajalla on vaihtoehtoja, joista valita. Kaikista tärkeintä on pitää kiinni omasta sijoitusstrategiastaan ja säästää itselleen varallisuutta tavalla tai toisella.

OST= Osakesäästötili, ao= arvo-osuustili

OP tuo osakesäästötilin asiakkailleen vuonna 2021. Tiedotamme osakesäästötilin tarkemmasta aikataulusta, omistaisuuksista ja hinnoittelusta tällä sivulla