Många funderar över om de borde börja aktieplacera eller spara i fonder. Vad är förnuftigt? Det kan kännas svårt att börja placera, i synnerhet för den som inte har någon erfarenhet av det.

– Det är av förståeliga skäl inte lätt att börja med någonting som känns oklart, säger expertchef Juhana Pylvänäinen vid OP-Livförsäkring.

Det är enkelt att spara i fonder

Om pengarna bara ligger på ett konto, äter inflationen småningom upp dem. Syftet med långtidssparande är med andra ord att få avkastning på pengarna. Att spara i fonder är ett enkelt sätt att spara.

Fondsparande innebär att du till exempel månatligen tecknar fondandelar. Genom fonder kan en vanlig sparare dra nytta av portföljförvaltarnas kompetens. De förvaltar spararnas tillgångar och placerar dem i till exempel aktier, ränteplaceringar eller råvaror. Ingen behöver välja placeringsfonder på egen hand, utan bankens experter ger varje kund en personlig rekommendation till lämpliga fonder.

Fördelen med fonder är att de placerade tillgångarna sprids på i allmänhet tiotals sådana aktier och skuldebrev som man kan förvänta sig ge avkastning. Spridningen minskar risken eftersom den minimerar effekten av enskilda misslyckade placeringar på den totala avkastningen.

Försäkringssparande är ett smidigare sätt att spara

Försäkringssparande är ett sätt att spara, precis som fondsparande eller aktiesparande. Då sparformen vid fondsparande är fonder och vid aktiesparande aktier, sparar man vid försäkringssparande via fondförsäkringar.  Där kan man styra det månatliga sparbeloppet till flera olika fonder på samma gång. I en fondförsäkring kan man, om man så vill, överföra tillgångar från en fond till en annan, till exempel i OP-mobilen.

Som försäkringssparare kan man byta placeringsobjekt avgiftsfritt, och bytena har inte heller några skattepåföljder.

– Det är alltså lätt att göra personliga justeringar i ditt sparande, om du under den tid du sparar blir intresserad av exempelvis ansvarsfulla fonder eller av någon annan aktuell fond, säger Pylvänäinen.

För en fondförsäkring behövs egentligen inte någon egen kompetens. Det enda du behöver veta är när du behöver tillgångar och hur mycket värdefluktuation du tål.

– Om du till exempel planerar att ta ett sabbatsår om några år, kan du överföra besparingarna till en mindre riskfylld fond där de är skyddade mot fluktuationer på marknaden. Om du däremot vill ha större avkastning på din placering, kan du överföra sparmedlen till fonder med större risk, säger Pylvänäinen.

Det är alltid rätt tid att börja spara

Enligt Pylvänäinen lönar det sig inte att tveka alltför mycket om man vill börja långtidsspara. På placeringsmarknaden förekommer varje dag såväl optimistiska som pessimistiska uppfattningar. I annat fall blir det ju inga affärer.

Det kan kännas bakvänt, men en kursnedgång genast i början av fondsparande är i själva verket en bra sak. Då får du nämligen genast mer fondandelar för samma belopp och kan se fram emot att värdet på andelarna kommer att stiga till en högre nivå än för närvarande.

I vilket fall som helst lönar det sig att börja placera nu och inte om 20 år. Orsaken är fenomenet ränta på ränta, som fungerar allt bättre ju längre tid man sparar.

Låt oss föreställa oss att du vill ha sparat ihop 150 000 euro när du fyller 69 år. Om du börjar vid 30 års ålder, måste du lägga undan 40 000 euro från din konsumtion för att få ihop till 150 000 euro. Om du börjar vid 50 års ålder, måste du lägga undan totalt 80 000 euro för att kunna spara motsvarande belopp.

– Att spara för pensionstiden är ett exempel, men samma princip gäller för allt sparande, säger Pylvänäinen.

Försäkringssparande är ett smidigt sätt att börja spara och placera. Det är en placeringsform där du kan vara till och med mycket aktiv, om du vill. Du kan också vara helt passiv, eller turvis både och. Läs mer‍.

Fondförsäkringar beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbankerna fungerar som ombud för bolaget. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.