Vi listade tio vanliga frågor och svar om livförsäkringen.

Vilka gör klokt i att teckna en livförsäkring?

Alla som har anhöriga vars ekonomi är beroende av den som tecknar livförsäkringen. Ofta tecknas en livförsäkring när det föds barn i familjen eller när man köper den första gemensamma bostaden med sin partner.

Hur gammal ska man vara för att teckna en livförsäkring?

I OP är den övre åldersgränsen för att teckna livförsäkring 65 år. Livförsäkringen upphör när försäkringen betalas eller den försäkrade har fyllt 70 år.

Varför skulle jag teckna en livförsäkring?

Med hjälp av en livförsäkring förbereder man sig på att de anhöriga klarar sig om den försäkrade dör. Det rör sig om en så kallad osjälvisk försäkring.

Vad kostar livförsäkringen?

Priset påverkas av den försäkrades ålder, ersättningsbeloppet samt I vissa fall den försäkrades hälsotillstånd. Om en frisk 35-årig persons ersättningsbelopp är 100 000 euro, kostar personens livförsäkring 217 euro per år, dvs. cirka 18 euro per månad. Försäkringens pris stiger årligen.

För vilket belopp är det bäst att teckna försäkringen?

Livförsäkringsbehovet är individuellt för var och en. Det rekommenderas att dimensionera ersättningsbeloppet efter de lån som den försäkrade ansvarar för samt ett belopp som motsvarar ett års bruttoinkomster. Detta utökas ännu med 20 000 euro för varje barn.

Kan jag teckna en livförsäkring om jag har en grundsjukdom?

När kunden ansöker om en livförsäkring svarar han eller hon på frågor om sitt hälsotillstånd, och de flesta kan beviljas en försäkring. Det lönar sig alltid att söka försäkring, oavsett grundsjukdom eller medicinering.

Vem får ersättningsbeloppet?

Försäkringstagaren bestämmer vem som får ersättningsbeloppet vid dödsfall. Ersättningen betalas alltså till förmånstagaren eller förmånstagarna, till exempel barnen. Om ingen förmånstagare har förordnats, styrs ersättningen till dödsboet.

För vad kan förmånstagaren använda ersättningsbeloppet?

Försäkringsersättningen är pengar som förmånstagarna får använda fritt. De används till exempel för betalning av lån, arvsskatter samt för att få vardagen att gå runt.

Ska man betala skatt på beloppet?

Om försäkringens förmånstagare är en nära anhörig, omfattas den ersättning som betalas ur livförsäkringen av arvsskatten. För andra än nära anhöriga är livförsäkringsersättningen beskattningsbar kapitalinkomst.

Hur tecknas en livförsäkring?

Enklast köps livförsäkringen via op.fi