Hur ansöker jag om bolån?

Du kan ansöka om bolån på webbsidan op.fi. I ansökan anges utöver personuppgifter också uppgifter om inkomster, utgifter, skulder och förmögenhet.

Banken gör en låneoffert utgående från de här uppgifterna. Förhandlingarna kan fortsätta tillsammans med en expert ansikte mot ansikte på kontoret eller via nätbanken hemma i soffan.

Hur bedöms min betalningsförmåga och hur stort lån kan jag få?

Du kan bedöma din betalningsförmåga innan du skickar in en ansökan med hjälp av bolåneräknaren. En riktgivande regel är att boendekostnaderna inte får överstiga mer än 30 procent av nettoinkomsterna. Utöver obligatoriska utgifter, såsom boende, mat, hobbyer och återkommande räkningar är det bra om det blir pengar över också för månatligt sparande.

Med räknaren kan du testa hur till exempel en räntehöjning skulle påverka månadsbetalningen och lånetiden.

Vad avses med säkerheter för lånet?

Även om du har en stor månadslön, behövs det också egna besparingar och säkerheter för att få ett lån.

Den bostad som du köper duger i sig som säkerhet, men dess säkerhetsvärde är 70 procent av bostadens marknadsvärde. Det kan således behövas tilläggssäkerheter för cirka 30 procent.

Säkerheterna bedöms alltid från fall till fall och olika tillgångsslag har olika värde som säkerhet. Vid låneförhandlingarna går vi igenom behovet av och tillgången på säkerheter, du behöver inte själv känna till dem.

Utöver den bostad som du köper kan säkerheterna bestå av en annan persons egendom som pantsätts som garanti för lånet, statsborgen för bolånet eller bankens kreditgaranti som är maximalt 50 000 euro. Som säkerhet för ett BSP-räntestödslån för den första bostaden räcker i allmänhet statsborgen utöver bostaden.

Egendom som pantsätts kan vara till exempel en bostadsaktie, en fastighet, skog eller en sommarstuga.

Hur återbetalar jag lånet?

Det finns olika låneamorteringssätt. Det vanligaste alternativet är ändrad annuitet som är bunden till 12 månaders euribor. Lånekapitalet och räntorna betalas då i jämnstora poster. Betalningsposten ändras då räntan förändras, men lånetiden förblir oförändrad.

Ett annat alternativ är bibehållen annuitet, då betalar man varje månad samma belopp. När räntan på bolånet förändras, ändras inte storleken på betalningsposten, utan lånetiden antingen förlängs om räntorna stiger, eller förkortas om räntorna sjunker.

Ett tredje sätt är jämn amortering, vilket betyder att lånekapitalet amorteras varje månad med samma belopp, men räntan varierar. Den ränta som räknats på hela lånebeloppet är i början större, men den minskar i takt med att lånekapitalet minskar. Månadsbetalningens storlek påverkas också av förändringar i låneräntan.

Hur garderar jag mig mot räntehöjningar?

Det går att skydda sig mot räntehöjningar med ett räntetak som banken erbjuder och som räntan inte överstiger under den avtalade tidsperioden.

Du kan också gardera dig mot räntehöjningar genom att binda bolånet helt eller delvis till en fast ränta. En fast ränta hålls oförändrad under hela lånetiden.

Vilka andra kostnader ska bostadens ägare beakta?

Amorteringen jämte räntor är endast en del av kostnaderna i anslutning till ägande av en bostad. Ägaren till en bostadsaktie betalar vanligtvis även skötselvederlag som fastställs utifrån bostadens storlek. I vederlaget kan också ingå hyra för tomten.

Utöver skötselvederlaget betalar bostadens ägare även finansieringsvederlag om bostadsbolaget har lån och skuldandelen inte har betalats på en gång vid köpslutet.

Utöver vederlagen betalar bostadsaktiens ägare el- och vattenavgift samt eventuella reparationskostnader i bostadsbolaget eller i bostaden.

Ägaren till en fastighet bär ansvaret för el- och vattenräkningar och utöver eventuella renoveringar även för fastighetsskatt, värme- och sophämtningskostnader.

Bekanta dig med följande:

Räkna ut ett lämpligt lån för dig med låneräknaren.

Är det aktuellt för dig att köpa din första bostad? Läs vår guide för köpare av första bostaden.

Som expert i artikeln anlitades Saija Veenkivi, bankdirektör vid OP Helsingfors.

Bolånet beviljas av andelsbanken.