Nu är det tillåtet att parkera på vilken sida som helst av en dubbelriktad väg. Du behöver således inte längre köra runt kvarteret eller göra en U-sväng för att parkera bilen på rätt sida.

– Kvartersrallyt i städernas centrum minskar när det blir lättare att hitta en parkeringsplats, berättar kontaktchef Tapio Heiskanen på Trafikskyddet.

Modellen till denna regel kommer från andra länder, där den redan befunnits fungera väl – till exempel i Danmark, Estland och Norge.

Den nya regeln innehåller dock ett villkor – det är tillåtet att parkera bilen endast i det fall att detta inte stör den övriga trafiken. Föra - ren ska också tänka på hur trafik - läget, belysningen och väglaget är när det är dags att köra i väg igen.

En papperslapp i stället för skivan

I fortsättningen är det inte längre obligatoriskt att använda parkeringsskiva. Det räcker med en pappers - lapp som har en tydlig anteckning.

Det är naturligtvis tillåtet att använda P-skivan även i fortsättningen, t.ex. om man befarar att parkeringsövervakaren inte kan läsa handstilen.

– Kommunerna får också hantera många andra tvister som gäller parkering. Jag kan tänka mig en situation där föraren berättar att han eller hon antecknade en annan siffra på pappret än vad parkeringsövervakaren anser sig ha läst, säger Heiskanen.

80 km begränsningen slopas

Nu behöver du inte längre nödvändigt köra bakom en långsam paket- eller campingbil i väntan på chansen att köra om den. Den obligatoriska lägre hastighets - begränsningen för camping- och paketbilar avlägsnas, och de kör i fortsättningen i samma ström med den övriga trafiken.

– Det harmoniserar trafiken, säger Heiskanen. Den som äger en gammal campingbil som nätt och jämnt kommer upp i 80 kilometer behöver inte försöka köra hundra kilometer i timmen när hastighetsbegränsningen är 100 km.

– Jag tror att finländare är smarta och vet hur de ska hantera sin egen bil.

Spärrlinjer blir vita

De gula linjerna blir vita. Spärrlinjer är således heldragna även i fortsättningen, men de blir vita. Detta motiveras med att samma förfarande också gäller i andra länder. Dessutom är den vita färgen lättare att se än den gula. Förändringen sparar även pengar, vilket naturligtvis inte är till skada.

– Vit färg kostar mindre än gul. Den som målar vägarna behöver i fortsättningen inte ha två färgburkar med sig, säger Heiskanen. Underhastighet För en väg kan också bestämmas en minimihastighet som inte får underskridas om inte trafikläget kräver det.

Sakkunniga: Forskningschef Juha Valtonen och kontaktchef Tapio Heiskanen på Trafikskyddet