Det finns många åsikter om hur många månaders lön som utgör en lämplig buffert. Hurdana råd ger Katja Taponen, chef för försäljning inom OP:s bankrörelse för privatkunder?

– Uppskattningen beror på vem som svarar och på den enskilda personens situation. Jag anser att alla borde ha sparat en summa som motsvarar minst tre månaders nettolön till en så kallad buffert.

Ju mera åtaganden och ansvar du har, till exempel lån eller familj, desto större är behovet av bufferten.

– De flesta unga studerande har inte hunnit spara till en buffert, medan pensionärer kan ha besparingar till följd av en sparsam livsstil under flera års tid.

Pengarna borde gå att ta ut genast

Katja Taponen anser att besparingarna ska vara i sådan form att det är lätt att ta pengarna i bruk, det vill säga helst på ett konto.

– Arbetslöshetsersättningen kommer nödvändigtvis inte genast efter att löneutbetalningen upphört. Både sjukdagpenningen och arbetslöshetsersättningen är mindre än lönen medan utgifterna vanligen inte minskar. Därför ska det vara möjligt att ta ut pengarna genast.

Det kan också hända att pengarna behövs för något positivt, till exempel ett erbjudande som är ekonomiskt lönsamt eller förverkligar en långvarig dröm. Du kan till exempel hitta en hushållsmaskin eller en bil till ett bra pris eller få en studieplats som du har drömt om.

– Det lönar sig att spara också för goda tider. Det är alltid billigare att spara på förhand än att ta konsumentkrediter, tipsar Taponen.

Hur länge tar det att spara ihop 5 000 euro? Eller 10 000 euro?

Medianen för heltidsanställda löntagares totallöner var 3 217 euro i månaden 2020. Det betyder att nettolönen per månad var cirka 2 400 euro. Om du kan spara hundra euro per månad, hur länge tar det att spara ihop fem tusen euro?

– Om du sparar till bufferten på ett konto får du med dagens räntor i praktiken ingen ränteavkastning. Med hundra euro i månaden tar det alltså drygt fyra år att spara ihop 5 000 euro. Om du kan spara dubbelt så mycket, 200 euro i månaden, tar det cirka två år att spara ihop 5 000 euro, beräknar Taponen.

Om inkomsterna är större, kan det vara möjligt att spara även mera. De fasta kostnaderna, till exempel boendeutgifterna, kan dock då vara större. Med större inkomster lönar det sig att spara till en större buffert, exempelvis 10 000 euro.

– Med en månadsbesparing på 300 euro sparar du ihop 10 000 euro på kontot på ungefär tre år, beräknar Taponen.

Långtidssparande i aktier eller fonder

Efter att bufferten med tre månaders nettolön är insamlad, är det klokt att placera medlen på lång sikt, till exempel i aktier eller placeringsfonder. Placeringen kan påbörjas samtidigt med sparandet till bufferten.

– Den som är beredd att tåla även stora värdefluktuationer och placera 200 euro per månad, kan med 10 års placeringar förvänta sig en årlig avkastning på 6 procent på sin placering i en aktiefond. Då kan värdet på placeringen efter 10 år uppgå till cirka 33 000 euro, varav 24 000 euro är det besparade beloppet och 9 000 euro värdestegring.

Placering medför alltid risker som man ska vara medveten om – efter 10 år kan värdet på placeringen vara större eller mindre.

Så här tänker våra Facebook-följare om lämpliga sparbelopp för sämre tider:

”6 månader skulle vara ok, då skulle man säkert ha en stor summa pengar för sämre tider. Efter att jag fått skatteåterbäringen har jag cirka 3 månaders nettolön sparad. Förstås går det åt pengar då jag hjälper julgubben.” -Jenni

”En månads lön skulle vara bra att ha för sämre tider. Jag har gjort några dåliga val i mitt liv, och därför får jag helt enkelt inte sparat fast jag skulle vilja.” -Sini

”Ett belopp som motsvarar 1,5 månads nettolön. Om det blir något över lönar det sig att placera.” -Antti

”Jag är en försiktig människa och har strävat efter att ha ett års inkomster sparade.” -Yrjö

”Fem gånger nettoinkomsten är ett bra skydd mot livets överraskningar.” -Jouko

”Jag skulle inte dimensionera bufferten enligt inkomsterna utan enligt utgifterna. Det skulle vara bra att ha ett belopp som motsvarar 3 månaders utgifter.” -Marianne

”Jag har lagt undan pengar också för barnen ifall det skulle hända dem något.” -Anja

Hur mycket pengar per månad går det till dina obligatoriska utgifter och nöjen? Blir det pengar över? Den avgiftsfria tjänsten Ekonomisk balans hjälper dig att se hurdana inkomster och utgifter du har. Läs mer.