Vid generationsskiftet överfördes företaget till de tre bröderna i familjen. Bröderna tecknade en individuell pensionsförsäkring åt sig själva.

– Vi valde en försäkring som skulle tillåta oss att gå i pension vid 55 års ålder, om vi inte skulle orka fortsätta som företagare tills vi är 65 år. Byggföretagarens arbete är tungt, och ibland tryter hälsan och konditionen, säger Jaakko Sorvoja, 62.

Verkställande direktören har fått behålla hälsan, och kommer inte att gå i pension före den lagstadgade åldern på 65 år.

Försäkringsärendena blev återigen aktuella i fjol, då Martti, Jaakko och Mauri Sorvoja sålde sitt innehav till den tredje generationen. I samband med generationsskiftet tecknades gruppensionsförsäkringar och risklivförsäkringar för Ville, Juha och Tommi Sorvoja. Jaakko Sorvoja fortsätter som verkställande direktör.

Fokus på kontinuitet i företagsverksamheten

Kärnan i risklivförsäkringen är att trygga en fortsatt företagsverksamhet i fall av bestående arbetsoförmåga och dödsfall. I aktieägaravtalet kommer man överens om försäkringsbeloppets förmånstagare, som kan vara företaget eller anhöriga eller båda. Om förmånstagaren är företaget, får företaget pengarna och kan köpa den avlidna aktieägarens andel av dödsboet.

– Med dessa avtal ser man till att innehavet förblir kvar hos företagets operative ledning, förklarar Aaro Niittykoski, kundchef på OP Pohjola.

– Om det alltså går illa för en aktieägare, får företaget risklivförsäkringens belopp och företaget kan lösa in aktierna från den avgående aktieägaren eller dödsboet. På detta sätt tryggas företagets verksamhet i krissituationer och företaget kan fortsätta utan att planera om, säger Sorvoja.

Gruppensionsförsäkringen stärker företagets image

I år tecknade Rakennusliike Sorvoja pensionsförsäkringar också för sina tjänstemän.

– I avtalet ingick en övergångsperiod på tre år. Om den anställda säger upp sig under denna tid, återbetalas gruppensionsbeloppet till företaget. Om den anställda fortsätter, överförs pensionen till honom eller henne det fjärde året, sager Sorvoja.

Verkställande direktören anser att pensionsförsäkringen är ett bra sätt att belöna arbetarna för ett väl utfört arbete när företaget har råd med det. Om företagsverksamheten försvåras, kan man ta paus i pensionspremierna. Flexibiliteten var en orsak till att byggfirman i Oulainen beslutade sig att teckna en gruppensionsförsäkring.

Jaakko Sorvoja anser att innehavet av företaget, grundat 1966, är i kunniga händer. Den unga generationen har arbetat i familjeföretaget i flera år och känner det utan och innan.

– De vill fortsätta med företaget, och det känns väldigt fint.

Att sälja företaget till utomstående var ett annat alternativ, men det var ingen som ville göra det.

Med en frivillig livförsäkring för företag kan du komplettera det lagstadgade socialskyddet för företagaren och de anställda. En livförsäkring ger trygghet åt den försäkrade företagarens eller arbetstagarens närstående och hjälper dem ekonomiskt över det värsta. Läs mer.