Välj 3–5 böcker och avlägsna deras lösa omslag. Böckernas hårda pärmar kan ha samma färgtema eller alla kan ha olika färger. Kom ihåg att knivar är olika långa. Välj böckerna enligt längden på knivens blad.

Limma ihop böckerna

För att blocket ska vara stadigt kan du limma ihop böckerna. Detta går lätt när du placerar böckerna vågrätt på varandra och lägger lim mellan dem.

Använd rep

Skaffa starkt snöre eller använd till exempel ett gammalt läderbälte. Bind ihop böckerna med snöret.

Knivarna upprätt

Placera knivarna upprätt mellan sidorna. Kom ihåg att inte lägga en blöt kniv mellan boksidorna, så att inget bläck fastnar på den.

Pst!
Du kan också avlägsna böckernas sidor och fylla de ihåliga böckerna med okokt ris. Knivarna kan också stå stadigt i ris.