OP Media

Den som aldrig har förhandlat om ett bolån kan ha förutfattade meningar om bolån. Är det ens möjligt att få bolån om man inte har sparpengar eller om ens partner är arbetslös?

Publicerat 12.3.2024Text: Elisa Tikkanen
" "
Publicerat24.7.2024
Publicerat24.7.2024
OP Lehti 1/22 ristikon ratkaisu
Publicerat1.6.2024
Publicerat12.3.2024