Allt började på prao. I högstadiet bestämde sig Katja Repo för att göra sin praktiska arbetslivsorientering på banken. Av någon anledning hade hon sedan barnsben varit mycket intresserad av handelsbranschen.

– Arbetet gick främst ut på kaffekokning, organisering och städning, men jag gillade det ändå skarpt. Bankvärlden verkade fascinerande, berättar Repo.

Praotiden var en av drivkrafterna för Repo att börja studera till merkonom efter grundskolan och senare fortsätta ända fram till handelshögskolan. Handelsbranschen intresserade Repo så starkt att hon till slut blev lärare i företagsekonomi.

– Men mitt intresse för bankbranschen försvann inte, utan pyrde i bakgrunden.

År 2013 såg Repo en lokaltidningsannons om fullmäktigevalet i sin egen bank, Loimaan Seudun Osuuspankki. Hon blev omedelbart intresserad av möjligheten att påverka utvecklingen av bankens verksamhet.

– Den största sporren för mig var att jag i fullmäktige kunde bekanta mig bättre med bankens verksamhet och lära mig mer om den.

Modet räckte dock inte till för att Repo genast skulle ha anmält sig som kandidat. Hon undrade om hennes fackkunskap och tid skulle räcka till för fullmäktigearbetet.

Ett par dagar senare ringde dock Repos telefon. I andra änden av linjen fanns en banktjänsteman som bad henne ställa upp i valet.

– Det var en bekant person som visste att jag var i handelsbranschen och att jag kanske var intresserad.

Banktjänstemannen sade att uppgiften inte krävde någon särskild ekonomisk expertis, utan att man till fullmäktige snarare efterlyste medlemmar med så olika bakgrunder som möjligt. Syftet var att sammanställa ett fullmäktige av helt vanliga ägarkunder med ett brett perspektiv på saker.

Repo bad om en dags betänketid, även om hon enligt egen utsago redan visste svaret. Dagen därpå sade hon att hon ställer upp som kandidat.

– Jag var spänd inför valet, då jag inte visste om någon skulle rösta på mig. När resultaten kom in och jag insåg att jag hade blivit invald i fullmäktige blev jag verkligen rörd och ivrig.

Fin laganda

Repo minns fortfarande sitt första fullmäktigesammanträde.

Hon var nervös, då hon inte visste vad som väntade. I rummet väntade ett trettiotal främlingar och mötets ärenden var också i viss mån nya för Repo.

– Det var fint att märka hur olika bakgrunder vi verkligen hade. Män och kvinnor i alla åldrar, och från så många olika branscher, säger Repo.

– Vi fick snabbt en bra laganda och en känsla av att vi nog klarar allt när vi gör det tillsammans.

Repo började snabbt samla på sig know-how om bankens verksamhet. Hon var särskilt intresserad av hur mångsidiga källor bankens affärsverksamhet var uppbyggd av. Utvecklingen av bankens verksamhet och de enorma digitala sprången var också intressanta teman.

Repo säger att hon tyckte det var bra att lära sig saker på en praktisk nivå, och inte bara i teorin från böckernas sidor.

– Det var också mycket givande för mitt eget arbete. Jag kunde berätta mycket konkretare för mina elever om hur banker faktiskt fungerar.

Viktigast med genuint intresse

Medlemskapet i fullmäktige har gett Repo mycket.

Hon har fått bekanta sig med nya, underbara människor och lärt sig en massa nya saker. Repo hade i förväg varit rädd för hur tidskrävande uppgiften skulle vara, men rädslan visade sig vara obefogad. Det var bara fråga om ett fåtal möten per år och mötesmaterialen fanns tillgängliga i god tid.

– Jag hade inga problem med att kombinera familjeliv, arbete och hobbyer med fullmäktigeuppdraget. Egentligen stödde de varandra.

Repo blev så intresserad av bankens verksamhet att hon lät sig uppslukas av den med hull och hår. Efter ett par år i fullmäktige invaldes hon i förvaltningsrådet och därefter i bankens styrelse. I dag är Repo vice ordförande för styrelsen vid Loimaan Seudun Osuuspankki.

– Med tiden har min egen kompetens och know-how blivit starkare och därmed har också mitt intresse vuxit. När tillfället att avancera uppenbarade sig tackade jag genast ja. Jag ville lära mig mer.

Enligt Repo är den viktigaste egenskapen hos en fullmäktigeledamot ett genuint intresse för ekonomiska frågor och för bankens verksamhet. Det skadar inte med ekonomiskt kunnande, men det behövs egentligen inte. Numera utbildas man för uppgiften.

– Fullmäktige har konkret makt och därmed också ansvar. För att förstå vad man beslutar om måste man vara villig att utreda saker.

Enligt Repo passar fullmäktigemedlemskapet var och en som har ett intresse för temat och möjlighet att delta.

– Uppdraget passar alla, oavsett kompetens, yrke eller livssituation. Jag uppmuntrar alla som är genuint intresserade att modigt kandidera.

– Det här ger väldigt mycket mer än det tar.

Vi önskar få aktiva ägarkunder att kandidera i fullmäktigevalet

På hösten arrangeras fullmäktigeval i 55 andelsbanker. På de riksomfattande sidorna op.fi/fullmaktigevalet finns grundläggande information om fullmäktige, valet och kandidatnomineringen.

Kandidatnomineringen börjar måndag 16.8 och slutar nästan fyra veckor senare, fredag 10.9. Under den här tiden finns en behändig elektronisk kandidatnomineringsblankett att få på webbplatsen hos de banker som deltar i valet. Vid behov finns det under den här tiden också nomineringsblanketter av papper att få på dessa bankers kontor.

Kandidera kan varje ägarkund som har gott anseende, som är myndig, som använder andelsbankens tjänster, som har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen. Anställda hos andelsbanken eller ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd kan inte kandidera.

Ett bra fullmäktige avspeglar ägarkundkårens mångsidighet, och därför behövs människor av olika slag som kandidater – kvinnor, män, unga, personer som bildat familj, seniorer, studerande, arbetare, tjänstemän, chefer, företagare osv.

Fullmäktigevalets tidtabell

  1. Kandidatnominering 16.8−10.9
  2. Röstning 4–17.11
  3. Resultatet offentliggörs 30.11

Allt efter som valet framskrider kommer aktuell information att publiceras på nätsidorna hos de andelsbanker som deltar i valet.