Viivi Lakkapää valdes till fullmäktigeledamot i Pohjolan Osuuspankki vid fullmäktigevalet 2017, så hon har erfarenhet från den fullmäktige dit man nu ska välja in nya medlemmar. Nu har hon avancerat till förvaltningsrådsledamot i sin bank.

– Att rösta är ett lätt sätt att påverka. Kandidaterna kommer från olika åldersgrupper och bakgrunder. Jag tror att var och en hittar en lämplig person.

Lakkapää blev invald i andelsbankens fullmäktige redan i ung ålder. I fullmäktige kan man följa regionens ekonomiska utveckling på nära håll.

– Pohjolan Osuuspankki är en viktig bank i Lappland. Mitt eget arbete vid handelskammaren har ökat mitt intresse för näringslivet och förtroendeuppdragen i andelsbanken stöder det väl.

Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i andelsbankerna och godkänner bland annat bankernas bokslut. Ägarkunderna har valt fullmäktige, som fattar viktiga beslut om bankens verksamhet.

– I fullmäktige för vi modigt fram egna synpunkter och bygger upp nätverk. I Lappland ökar det även samarbetet mellan regionerna. Själv skulle jag gärna se människor ur flera olika åldersgrupper i fullmäktige. Jag hoppas att även yngre generationer kommer med och bidrar till exempel med nya synvinklar på digitaliseringen.

Val till fullmäktige förrättas i 55 andelsbanker 4.– 17.11.

Alla ägarkunder i en andelsbank som förrättar fullmäktigeval informeras om sin rösträtt elektroniskt i tjänsten op.fi och i OP-mobilen eller med ett fysiskt brev per post. Rösträtt har de ägarkunder som registrerat sig som ägarkunder senast 31.5.2021.

Bekanta dig med kandidaterna via kandidattestet, som finns på op.fi/fullmaktigevalet. Vid behov får du ytterligare information även av din egen andelsbank.