Logga först in i OPmobilen och klicka på Försäkringar nertill på skärmen.

Pohjolas försäkringar

Du ser de försäkringar för vilka du är försäkringstagare.

Exempel

Om du har en reseförsäkring hos Pohjola, har du alltid ditt reseförsäkringskort med dig i mobilen, och behöver inte ett separat reseförsäkringskort i plast. I vyn Kort hittar du också
bl.a. försäkringskortet för hälsoförsäkring och hemförsäkring. Försäkringskortet fungerar som bevis för försäkringens existens och du kan t.ex. visa det när du uträttar ärenden hos vår partner vid en skadesituation.

Om en skada inträffar...

Om en skada inträffar ger Skadehjälpen i OP-mobilen råd för hur du ska gå tillväga. Samtidigt kan du göra en skadeanmälan och ansöka om försäkringsersättning enkelt via OP-mobilen.

Behöver du en ny försäkring?

Om du ännu inte har en reseförsäkring eller vill konkurrensutsätta dina nuvarande försäkringar, be om en offert försäkringsoffert via OP-mobilen.