1 Lär dig något nytt varje dag.

Att använda hjärnan mångsidigt i alla åldersskeden skyddar mot demensrisk. Att lära sig nya saker ökar mängden nya nervkopplingar i hjärnan och stärker tidigare. Det är ingen skillnad vilken ny sak eller färdighet man lär sig eller hur man gör det. Huvudsaken är att en hobbyn, eller varför inte ett yrke, på något sätt är utvecklande.

Till exempel är det bra för hjärnan att läsa böcker, men hjärnan aktiveras ännu effektivare av att utnyttja det som lästs. Om man analyserar det man läst tillsammans med någon, uppkommer nya nervkopplingar. Däremot är till exempel korsords- eller sudokulösning, där man gräver efter gammal information i minnet, en lite smalare sysselsättning för hjärnan än att processa helt ny information.

2 Motionera lite fler gånger i veckan.

Motion hjälper till att förebygga demens. En motionshobby är till nytta, oavsett i vilken ålder den inleds. Hos dem som motionerat aktivt i medelåldern fungerar minnet bättre på äldre dagar än hos dem som rört på sig mindre.

Motion påverkar hjärnhälsan via flera olika faktorer. Den sänker blodtrycket, förbättrar sömnen och sockermetabolismen, höjer sinnesstämningen och minskar cirkulationsstörningar i hjärnan, för att nämna några fördelar.

Enligt rekommendationer ska man syssla med uthållighetsmotion, dvs. till exempel raska promenader, cykling eller simning sammanlagt 2,5 timmar per vecka. När motionen delas in i korta avsnitt på minst 10 minuter längs veckan är hälsofördelarna större än om man motionerar bara en gång per vecka. I flera avsnitt bibehålls motionens effekter på ämnesomsättningen bättre.

3 Försäkra dig om att du får tillräckligt med vitaminer och vegetabiliska fetter från din kost.

Demensrisken minskar med tillräckligt med olika vitaminer och mjuka fetter i kosten. Högt kolesterol i medelålder och bukfetma ökar risken för minnessjukdomar. Det går att påverka kolesterolvärdet genom att undvika mättade, dvs. hårda fetter. Kosten kan göras lättare och vitaminintaget ökas genom att äta minst ett halvt kilo grönsaker av olika färg varje dag.

Särskilt B-gruppens vitaminer är viktiga för nervsystemet. De fås till exempel från mjölkprodukter och fullkornsspannmål. Omättade eller mjuka fetter fås från växtoljor, växtbaserade margariner, fisk, nötter och frön.

Det lönar sig även att dricka måttligt med kaffe, 2–4 små koppar per dag.

4 Värna om stressfrihet och tillräcklig nattsömn.

Långvarig stress orsakar minnesstörningar som kan ha långvariga effekter. Till exempel kan det hända att man aldrig helt återhämtar sig från en allvarlig utbrändhet.

Det är klokt att söka avkopplingsmetoder som passar en själv. Enligt forskningen minskar motion stress och ångest. Även ett aktivt socialt liv lindrar stress och aktiverar hjärnan.

En tillräcklig nattsömn av god kvalitet har en stor betydelse för minnet och orken. Nattsömnen är uppiggande när man på morgonen vaknar pigg och energisk.

5 Skydda hjärnan mot skador.

Hjärnskador exponerar för tidig demens. Det lönar sig alltså att skydda hjärnan helt konkret, till exempel genom att använda hjälm när man cyklar.

Ett måttligt alkoholbruk skyddar mot skador, eftersom många olyckor som leder till hjärnskador inträffar under alkoholpåverkan. Att dricka i berusningssyfte försämrar även hjärnverksamheten och kognitionen. Ett glas då och då ökar emellertid inte demensrisken. Även rökning skadar hjärnan. Om symptom på minnesstörningar uppkommer, är det viktigt att snabbt uppsöka vård. Tidigt ingripande hjälper att sköta sjukdomen effektivt.