Det snöade i Finland i april, och Eeva Piisinen satt hemma i Helsingfors. Enligt den ursprungliga planen skulle hon fortfarande ha njutit av solen i Fuengirola. Ödet ingrep emellertid, och Piisinen, 86, fördes med ambulansflyg från Malaga till Helsingfors-Vanda flygplats i slutet av mars.

I Fuengirola hamnade Piisinen på sjukhus på grund av plötslig andnöd. Där gjordes ett coronatest; resultatet var negativt. Man tog också lungbilder och en hjärtfilm av henne. Medicin ordinerades. Sakerna redde upp sig än med tolkens, än med dotterns hjälp.

Eeva Piisinen flögs från Spanien till Finland. Med på flyget var läkaren Tuomas Hiltunen.

Coronapandemin ändrade om i planerna Redan innan Piisinen hamnade på sjukhus hade dottern på grund av coronapandemin önskat att hon kommer hem så snart som möjligt. Eeva Piisinen flögs från Spanien till Finland. Med på flyget var läkaren Tuomas Hiltunen. Returresan var redan köpt, men sedan hamnade Piisinen på sjukhus och kom inte med på flyget. Pandemin gjorde situationen problematisk, eftersom flygen höll på att ta slut och hon var fortfarande på sjukhuset. Lösningen kom från försäkringsbolaget.

Skadejouren vid resor hade lyckats ordna en plats åt Piisinen på ett ambulansplan. Under sjuk - husvistelsen ringde försäkrings - bolagets skadejour vid resor upp Piisinen så gott som dagligen och hörde sig för hur hon mådde.

– Det var alltid trevligt att prata med dem, betjäningen var så vänlig, säger Piisinen.

– När vi funderade på möjligheter att återvända hem var patientens hälsotillstånd och patientsäkerheten de viktigaste kriterierna. Vi hade inte vågat skicka hem patienten med reguljärflyg utan extra syre och en medicinskt kunnig ledsagare, säger Tuomas Hiltunen, specialist i anestesi, som följde med på ambulansflyget.

Hemresan gick bra och vården fortsattes i Finland, där reseförsäkringen fortfarande var till nytta.

Efter de tjänster som Piisinen fick knotar hon inte längre över försäkringspremien. Enbart ambulansflyget skulle ha kostat 30 000 euro.

Läs mer om reseförsäkring.