Inflationen ökar nu i Finland i en takt som vi inte har upplevt på årtionden. El och fjärrvärme blev betydligt dyrare redan i slutet av fjolåret, och strax därpå steg även bränslepriserna. I år har vi fått märka att det går åt betydligt mer pengar i matbutiken jämfört med i julas. 

Någon snabb lindring av situationen är inte att vänta, eftersom redan kriget i Ukraina håller priserna höga på bland annat energi, mat och bränsle också i fortsättningen.

Den allmänna prisstegringen märks i år alltmer också i boendekostnaderna. Många husbolag blir sannolikt redan i vår på bolagsstämman tvungna att höja vederlagen, vilket med tiden kommer att återspeglas på hyresbostäder.

Boendekostnaderna kan öka också till följd av husbolagens investeringar i energisparande åtgärder och de räntehöjningar på bolån som förväntas i slutet av året.

Prioritera nödvändiga utgifter

Vad göra när det på köksbordet eller i nätbanken ligger en lång lista på obetalda fakturor och bankkontot redan gapar tomt?

Minna Mattila, kommunikationschef vid Garantistiftelsen, säger att det viktigaste är att hålla huvudet kallt, sortera noga sina inkomster och utgifter och göra upp en förnuftig betalningsordning för fakturorna. Boende, mat och läkemedel kommer i första rummet.

Samtidigt är det bra att fundera på var den egna inkomstutvecklingen står om till exempel ett halvår. Om du ska byta jobb, lönar det sig att räkna in alla eventuella kringutgifter, till exempel för en längre arbetsresa.

– Dagliga kontaktlösa betalningar och e-fakturor som man bara godkänner i nätbanken skymmer lätt helhetsbilden av vart pengarna egentligen går. Ett bra sätt är att gå igenom kontoutdragen rad för rad och fundera på vilka utgifter som är nödvändiga på riktigt och vilka du kan ge avkall på, säger Minna Mattila.

Som hjälp kan du använda till exempel funktionen Ekonomisk balans‍ i OP-mobilen.

Många bäckar små gör en stor å 

Minna Mattila har som tumregel att hyror, vederlag och lån alltid ska skötas i tid. Också i fråga om dem är det i allmänhet möjligt att få flexibilitet och betaltid, om man bara ber om det på förhand.  

– Ett ganska allmänt fel är att man skjuter upp någon stor faktura exempelvis till följande månad. Då blir det sannolikt ännu svårare att betala den, säger Mattila.

Då man lusläser kontoutdraget står det ofta klart att det behövs många små bäckar för att få ihop till besparingar. Än bättre är det om man lyckas bygga en buffert av dem också för de kommande månaderna.

Det är egentligen ganska lätt att hitta på sparknep. Som att minska på onödig bilkörning, fortsätta arbeta hemifrån och skjuta upp olika inköp till hemmet i väntan på bättre tider. Man kan också göra ett uppehåll med tjänster som betalas månadsvis och som man använder sällan. Det lönar sig också att betala tillbaka små konsumentkrediter, bara kassan tillåter det.

Åtstramningar i ekonomin är nu en del av vardagen

Det går att spara överraskande mycket också i matbutiken genom att välja förmånligare alternativ och göra lite avkall på de invanda rutinerna.

– Under veckan kan man äta lite enklare mat och satsa mer på helgerna, säger Mattila.

Med hjälp av ovannämnda botemedel brukar situationen oftast ljusna redan inom några månader. Samtidigt förstärks känslan av att man har kontroll över den egna ekonomin. Det är emellertid inte alltid lätt, eftersom många konsumenter redan har maxat sina lån och avbetalningar, enligt Mattila.

– Å andra sidan är det också bra att notera att i nuläget behöver man inte skämmas för att göra avkall i den egna konsumtionen. Många andra hushåll står också och avväger på samma sätt, säger Mattila.

Hur mycket pengar lägger du ner på obligatoriska utgifter och nöjen i månaden? Blir det pengar över? Den avgiftsfria tjänsten Ekonomisk balans hjälper dig att se hurdana inkomster och utgifter du har.

En bra tumregel för en balanserad ekonomi är att högst 50 % av dina inkomster går till nödvändigheter och 30 % till nöjen och nytta. Då har du kvar 20 % att spara. I OP-mobilen utgår balanseringen av ekonomin från den här fördelningen. Läs mer.

Läs också:

Vad göra, om man inte längre klarar sina betalningar? Experten ger tips som fungerar