1. Man behöver inte längre belasta minnet med trivia.

Kommer du inte längre ihåg några telefonnummer eller dina goda vänners födelsedagar? Du är inte den enda. De viktigaste numren finns i telefonminnet, och Facebook påminner när det är dags att gratulera en kompis. Varför skulle vi då lära oss allt utantill?

Genom tiderna har människan kompletterat sitt minne med olika hjälpmedel. Vi är dåliga på att minnas exakta detaljer, såsom långa nummerserier. Därför måste vi skriva upp dem. Med tiden har man övergått från lertavlor till papper, senare till datorer och nu till smarttelefoner. Syftet är detsamma, bara verktyget har förändrats.

När vår hjärnkapacitet inte går åt till att slå i oss lösryckta detaljer kan vi använda vårt minne för inlärning och innovation.

2. Man kan fokusera på det väsentliga.

Ledaren för ett stort företag behöver en bra sekreterare för att kunna fokusera på ledning. Utan sekreterare skulle arbetstiden gå åt till att ordna möten och planera tidsanvändningen, och ledaren skulle ha mindre tid för sina kärnuppgifter.

Nuförtiden har vi alla en sekreterare i och med att telefonen tar hand om många praktiska uppgifter för oss. Kalendern i telefonen säkerställer till exempel att vi är på rätt plats i rätt tid, och olika kartapplikationer hjälper oss att hitta fram. Även matbutiker, bankautomater och postkontor hittar man snabbt med hjälp av en smarttelefon.

Om vi sedan verkligen använder den tid som sparas för något viktigt, såsom att lära oss nytt eller att lösa problem, är förstås en annan sak.

3. Att ta en liten paus hjälper till att orka i arbetet.

Man kan inte alltid vara produktiv – ibland behöver vi pauser. En titt på sociala medier kan ge oss en välkommen paus från arbetet och hjälpa till att återhämta oss.

Att växla ett par Whatsapp-meddelanden med en kompis är roligt, även om det inte piggar upp lika mycket som en riktig pratstund. Även de underhållande bilderna och videorna på sociala medier ger positiva känslor, som lindrar stress och hjälper till att orka mer.

Om man vill maximera nyttan med pausen lönar det sig att gå ut och använda smarttelefonen där. Då får man samtidigt även motion och frisk luft.

4. Inlärningen blir effektivare.

När tog första världskriget slut, och vadvar Venezuelas huvudstad nu igen? Före smarttelefonernas tid fick man nöja sig med gissningar tills man hann söka svaret i en bok eller på internet. Nu finns all information ständigt inom räckhåll för oss. I skolor ses smarttelefoner inte längre som förbjudna leksaker, utan som verktyg för inlärning.

Till exempel inom språk- och matematikundervisning har man nått goda resultat med hjälp av smarttelefoner. Många applikationer har element som gör att de liknar spel. De entusiasmerar, aktiverar och motiverar att lära sig på ett mångsidigare sätt än tidigare.

5. Jämlikheten ökar.

Hur skulle livet i utvecklingsländerna se ut om invånarna där hade tillgång till samma information som västerlänningarna? Skulle världen vara en bättre plats om alla fick information om till exempel hygien, sjukdomar och familjeplanering?

I framtiden kan smarttelefonerna lösa många av utvecklingsländernas problem. Kontakten mellan människor som bor långt från varandra blir enklare överallt i världen, då det räcker med en mobiltelefon och ett SIM-kort – tidigare krävde detta dyra telefonlinjer och ett fast telefonabonnemang.

Man kan även använda nätet med telefonen, vilket innebär att all information som finns där bokstavligen ligger inom räckhåll för allt fler personer.

Nya mobilapplikationer ökar även livskvaliteten. Till exempel i Pakistan, där mödra- och barndödligheten är hög, har man lyckats rädda hundratals kvinnor och barn genom att erbjuda dem information och hjälp via smarttelefon.

Expert: Hjärnforskaren Minna Huotilainen från Helsingfors universitet