Vad gjorde vi tidigare när vi inte behövde rensa ogräs eller göra andra gårdsarbeten, fundera - de samhällspedagogen Kati Seppälä, 41, och hennes make överfysikern Jan Seppälä, 46, på terrassen till deras stora egnahemshus. Då fanns det mycket tid till allt möjligt, t.ex. att tillbringa tid på stranden och i parker.

Funderingarna startade en långsam process där paret märkte att drömmen om ett egnahemshus slutligen inte var för dem. Detta föregicks emellertid av många barnfamiljsår och att lära sig den lämpligaste boendeformen för en själv.

Båda föräldrarna i familjen Seppälä växte upp i ett våningshus. Även det första gemensamma hemmet, där de bodde när första sonen Emil föddes 2004, var i ett våningshus. När Jans arbete flyt - tade från Kuopio till Åbo år 2005, flyttade den lilla familjen till en radhusbostad och familjen växte samma år med Anton-pojken. Efter sex år flyttade pappans arbetsplats tillbaka till Kuopio. Då var det dags att förverkliga drömmen om ett egnahemshus.

– När vi flyttade tillbaka beslutade vi att köpa ett egnahemshus, även om ingendera av oss hade någon slags erfarenhet om sådant, berättar Kati Seppälä.

– Vi ville pröva också den boendeformen. Jag tänkte att det skulle vara härligt att ha ett grönsaksland. I radhuset hade vi inte ens en gräsmatta.

Familjen Seppälä gick på en massa visningar under sommaren 2010, allt som allt såg de ca 30 olika hus. Den sista hussökningsdagen hittade de huset de ville ha. Familjen blev förtjust i ett stort hus på en lugn tomt i slutet av en gata som låg invid en park. Huset hade tillräckligt med utrymme för pojkarna att busa och leka.

– På gården fanns bärbuskar och äppelträd. De för - sta två åren satte jag ivrigt morötter och potatis. Jag grävde i marken och hittade helt nya sidor hos mig själv.

Jan skötte byggarbeten: terrassen och baljan. Han förhöll sig till snöskottningen och krattandet som till en idrott. För Kati var de jobben motbjudande ända från början.

Så småningom började de fundera över tidsan - vändningen. Det fanns mycket att göra i egnahems - huset.

– Men då var det ännu inte en längtan tillbaka. Vi funderade bara över att vi tidigare haft tid också för annat.

Om vi ändå skulle flytta till centrum?

När Emil gick i femte klass började Kati fundera över högstadiealternativen. Tankarna gick vidare till bo - stadsområden och snart började hon för nöjes skull titta på bostäder som var till salu.

– Först undrade familjen över det. Varför skulle vi se på bostäder när vi inte tänkte flytta? Men jag fick dem också lite på andra tankar när jag pratade om ett mindre hem närmare skolan.

Tankarna förstärktes när familjen i lugn och ro funderade över sitt liv som en helhet: var skulle var - dagen vara lättare? Var låg fritidsaktiviteterna, arbets - platserna och skolorna?

– Mannen hade också blivit trött på morgonrus - ningen på vägen till jobbet. Vi var tvungna att ha två bilar och kvällarna gick åt i olika hobbyer runt - omkring i stan. Vi tillbringade en stor del av tiden i stadens centrum. Alltså började vi se på lägenheter i våningshus i Puijonlaakso.

Egnahemshuset såldes förra sommaren. Samtidigt såldes också andrabilen som blivit onödig i och med flytten. De hittade ett nytt hem på 99 kvadratmeter i ett hus som byggts 1967. Lugnet på den högsta vå - ningen och rymligheten i den genomgående lägen - heten tilltalade. Kati, som i sin barndom bott i ett våningshus som byggts på 1920-talet, blev särskilt förtjust i de gamla mellandörrarna och den fina utsik - ten högt upp.

Kati Seppälä funderar nu över att en sommarstuga kunde uppfylla önskemålet om en egen gård.

Att ändra åsikt är tillåtet

Många bekanta undrade över hur familjen förmådde avstå från sitt trevliga hus. En del hade på känn att orsaken till flytten var ekonomisk.

– Det var ett trevligt hus men med sina 170 kva - dratmeter var det också onödigt stort för oss. Men vi slapp förstås också skulderna och är nu ekonomiskt fria.

– I stället för baljan och trädgården njuter vi nu av en annorlunda lyx, t.ex. att vi kan cykla överallt och att vi har mycket mera tid över för att vara tillsam - mans, eftersom alla tjänster i centrum och hobbyerna ligger nära.

Läs också:

Ett hem på hjul