Värdeandelskonton och aktiesparkonton har öppnats i snabb takt efter kursnedgången under coronavåren 2020. Enligt Euroclear Finlands verkställande direktör Hanna Vainio hade över 225 000 aktiesparkonton öppnats i Finland per början av oktober 2021.

Hur skiljer sig kontona? Kontona har flera skillnader, främst gällande beskattningen. En placerare kan öppna bara ett aktiesparkonto, medan antalet värdeandelskonton inte är begränsat. Om en placerare öppnar två aktiesparkonton, beskattas vardera kontot med en tilläggsskatt på 10 euro per dag. 

En betydande skillnad är även att på aktiesparkontot‍ kan man bara sätta in pengar, som mest 50 000 euro. Med pengarna kan man bara köpa rena aktier, till exempel får man inte ha ETF:er och fonder på ett aktiesparkonto.

Ha aktierna på värdeandelskontot eller aktiesparkontot?

Aktier kan inte flyttas till aktiesparkontot, exempelvis från ett värdeandelskonto. Om spararen vill flytta sitt innehav från ett befintligt värdeandelskonto måste hen först sälja aktierna, flytta pengarna till aktiesparkontot och sedan köpa nya aktier för pengarna.

Detta medför följande skattemässiga påföljder: vinsten från aktieförsäljningen beskattas med en kapitalskatt på 30 procent om kapitalinkomsterna uppgår till högst 30 000 euro, och 34 procent på den överskjutande delen. 

Om de egna aktierna redan ger en hyfsad avkastning på värdeandelskontot, lönar det sig att överväga huruvida det är smart att sälja aktierna och betala skatten bara för att flytta tillgångar från värdeandelskontot till aktiesparkontot. Kanske lönar det sig att göra de följande aktieköpen direkt till aktiesparkontot? Vid försäljningar lönar det sig överlag att titta på marknadssituationen och eventuellt även sprida ut försäljningen över tid, beroende på situationen.  

Utdelningar på aktiesparkontot och värdeandelskontot

Utdelningar är en annan tänkvärd jämförelsepunkt. Placeraren bör överväga om hen vill förbruka sin utdelning, det vill säga få avkastningen direkt på sitt konto, eller placera dem vidare.

Om du vill ha pengarna på kontot är värdeandelskonto ett bättre alternativ, eftersom15 procent av vinstutdelningen är skattefri. Om du tar ut vinstutdelningen från aktiesparkontot, betalar du skatt på hela utdelningsbeloppet.

Men om du vill placera utdelningen är det skattefritt på aktiesparkontot, och hela utdelningen kan placeras med nyttjande av ränta på ränta-effekten. Utdelningarna beskattas först när placeraren tar ut medel från aktiesparkontot.

Det finns följande skillnader i utdelningsbeskattningen av aktiesparkonto och värdeandelskonto:

Skattesats på aktiesparkontot,
beroende på kapitalinkomsten 
Skattesats på värdeandelskontot, beroende på kapitalinkomsten
30 % eller 34 %

25,5 % eller 28,9 %

Skillnader i beskattningen av aktiesparkonto och värdeandelskonto

Skillnaderna mellan ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto hänför sig framför allt till beskattningen. En annan skillnad mellan kontotyperna är kvittning av försäljningsförluster eller överlåtelseförluster och -vinster.

På värdeandelskontot kan du dra av överlåtelseförlusterna i beskattningen varje år, och utnyttja dem på överlåtelsevinsterna för innevarande år samt de fem kommande åren.

På aktiesparkontot kan du göra avdrag först när aktiesparkontot avslutas och medlen tas ut från kontot. Skatteavdragen för överlåtelseförlusterna på aktierna skjuts på så sätt långt in i framtiden. Å andra sidan beskattas överlåtelsevinster först när du tar ut medel från aktiesparkontot.

Utländska aktier på aktiesparkonto och värdeandelskonto 

Aktiesparkontot gynnar långsiktiga placerare, precis som värdeandelskontot. Enligt beräkningar är dock värdeandelskontot ett bättre alternativ för placeraren i upp till sju års utdelningsinvesteringar, men därefter är aktiesparkontot mer lönsamt tack vare ränta på ränta-effekten.

Det bör dock observeras att man på aktiesparkontot inte kan dra nytta av 40- procents presumerad anskaffningsutgift vid överlåtelse av aktier som man haft i sin ägo i över 10 år. Den förmånen har bara värdeandelskontot.

En långsiktig placerare kan utan bekymmer förvara både inhemska och utländska aktier på värdeandelskonto. Av skatteskäl är det lönt att bara köpa inhemska aktier till aktiesparkontot, särskilt utdelningsaktier. I fråga om utdelningar på utländska aktier finns en risk för dubbelbeskattning, eftersom källskatten, vanligen 15 procent, på utdelningar från utlandet inte gottgörs på aktiesparkontot, i motsats till värdeandelskontot.

På ett vanligt värdeandelskonto gäller att källskatten som tas ut på den del som överskrider skattesatsen för utdelningar i Finland i regel beaktas och gottgörs i beskattningen i hemlandet. Beskattningen av utländska aktier får vågskålen att tippa till förmån för värdeandelskontot. På aktiesparkontot lönar det sig att till en början bara gynna inhemska aktier.

Vilket ska man välja, aktiesparkonto eller värdeandelskonto?

Med tiden får vi se hurdana erfarenheter vi får av aktiesparkontot och om aktiesparkontot vinner i popularitet mot det traditionella värdeandelskontot. Men en sak är säker, nämligen att den hårda konkurrensen mellan tjänsteleverantörerna garanterar låga priser för placerare även i fortsättningen.

I vilket fall som helst lönar det sig för placerare att sprida sina placeringar och utöver aktier även köpa till exempel ETF och fonder. Nya eller nybörjarplacerare rekommenderas börja med redan spridda produkter innan de börjar plocka in rena aktier.

Det bästa är dock att placeraren har alternativ att välja av. Allra viktigast är att hålla fast vid sin egen placeringsstrategi och att på ett eller annat sätt bygga upp tillgångar åt sig själv.

Hur öppnar jag ett aktiesparkonto? Läs mer.