Fondförsäkringen är en product där kunden själv bestämmer hur mycket han eller hon placerar och I vilka objekt. Vid behov kan pengar tas ut ur fondförsäkringen för eget bruk.

Kunder hos OP har kunnat teckna fondförsäkringar sedan 90-talet. Det är ett av de populäraste sätten att öka egendomen. En tredjedel av de placeringar som OP:s kunder gör går till fondförsäkringar.

Du kan bestämma förmånstagaren

I en fondförsäkring placeras tillgångarna i fonder. Den skiljer sig från traditionellt fondsparande i att ett och samma avtal kan omfatta flera fonder som kan varieras efter önskemål. När du byter fonder inom försäkringen, behöver du inte betala kapitalinkomstskatt.

Skatt betalas först på den uttagna avkastningen.

– Fondbyten kan göras ofta, och det erbjuds en mängd olika placeringsobjekt, säger försäljningsutvecklare och direktör Niclas Jansson På OP-Livförsäkrings Ab.

Kunden kan också välja hur aktiv han eller hon är. Vill kunden vara en aktiv placerare, kan fonder säljas och köpas varje dag, om så önskas. Om kunden däremot vill välja en färdig lösning som inte behöver följas aktivt, så går det också bra.

Med en fondförsäkring går det också att placera hållbart, till exempel genom att välja fonden OP Klimatet eller andra ansvarsfulla temafonder.

En fondförsäkring skiljer sig från övriga placeringar i att den innehåller ett dödsfallsskydd. Fondförsäkringens kapital och avkastning betalas till de förmånstagare som fastställs i fondförsäkringsavtalet, till exempel barnbarnen, när den försäkrade dör. Med hjälp av fondförsäkringen kan pengarna överföras smidigare till en arvinge än via arvskifte och testamentsförordnande.

– En förälder eller mor- eller farförälder kan öppna försäkringen och spara åt ett barn, och då får barnet pengarna automatiskt vid önskad tidpunkt.

Spara för pensionsåldern

Försäkringssparande passer människor i alla åldrar Det finns ingen rekommenderad åldersgräns för att börja placera, och det går bra att börja placera också i pensionsåldern.

– Å andra sidan kan man till exempel spara för den egna pensionsåldern med hjälp av en fondförsäkring.

Vid behov kan pengar tas ut ur fondförsäkringen för eget bruk. Efter uttaget kommer pengarna in på kontot inom några bankdagar. Uttagen är avgiftsfria efter tre år. Om man vill ta ut pengar ur försäkringen tidigare, tillkommer en separat uttagsprovision.

Fondförsäkringen börjar med en tidsbokning hos OP:s placeringsrådgivare. Tiden kan bokas via Op. fi-tjänsten eller OP-mobilen. Sparande och placering kartläggs tillsammans med placeringsrådgivaren. På mötet försöker man förutse olika utgiftsbehov och sparmöjligheter samt hitta de bästa lösningarna för kunden.

– Tillsammans med kunden går vi igenom bland annat hur stor del av de fonder som ansluts till fondförsäkringen är aktie- eller räntefonder eller om det finns skäl att placera en del I till exempel alternativa placeringsobjekt via fondförsäkringen.

Lägg detta på minnet!

Enkelt sparande. Det går också att placera pengar i fondförsäkringen regelbundet varje månad. Den nedre gränsen för månadsplacerande är 50 euro per månad.

Håll dig uppdaterad och följ upp. Banken delar aktivt information om fondförsäkringar också på sociala medier. Placerare kan kontakta en bankperson till exempel per telefon eller via ett Teams-möte.

Sköt bekvämt via OP-mobilen. Efter att försäkringsavtalet undertecknats kan kunden sköta sina fondförsäkringsärende digitalt via tjänsten Op.fi eller OP-mobilen.

OP-fondförsäkring erbjuder dig möjlighet till en livslång kapitaltillväxt och ekonomisk trygghet. OP-fondförsäkringen lämpar sig för både aktiva placerare och månadssparare. Läs mer.