OP Media

Juho Pietarila och Kirsi Seikkula vill lära sina barn att använda pengar smart – i framtiden även att placera. Ett aktiesparkonto som öppnas för barn ser de som en intressant sparform, som har större fördelar än fondsparande. När ett aktiesparkonto öppnas för en minderårig kan båda vårdnadshavarna köpa och sälja aktier för sitt barn via OP-mobilen.

Publicerat 29.9.2023Text: Paula Koski
Publicerat24.11.2023
Publicerat29.9.2023
Publicerat28.9.2023
Kerrostaloja
Publicerat28.9.2023