Högst en tredjedel av de regelbundna nettoinkomsterna bör gå åt till bostadslånet.

1. Högst en tredjedel av de regelbundna nettoinkomsterna bör gå åt till bostadslånet.

En allmän rekommendation är att det inte ska gå åt mer än en tredjedel av de regelbundna nettoinkomsterna till skötseln av lån.

Om låneskötselkostnaderna överstiger 40 procent av nettoinkomsterna, befinner man sig redan långt inne i riskzonen.

Ett bra lånebelopp är sådant att man inte behöver fundera på att klara det i vardagen – man ska kunna ha råd med hobbyer, semestrar och även spara en lämplig summa per månad.

2. Om skulden överstiger fem gånger den disponibla årsinkomsten, finns det skäl att bli orolig.

Finlands Bank anser att ett tecken på överskuldsättning är att privathushållets skuld har mer än fem gånger den disponibla årsinkomsten i skuld. Cirka fem procent av privathushållen i Finland är sådana.

3. Besparingarna, dvs. buffertfonden ska motsvara minst tre månaders nettolön.

Storleken på en lämplig buffertfond varierar efter person. Som en allmän tumregel kan man dock säga att alla borde ha en sparsumma som motsvarar minst tre månaders nettolön.

När det finns tillräckliga besparingar så klarar man sig ekonomiskt bättre genom överraskande situationer, som sjukdomar, arbetslöshet eller stora räkningar. Besparingarna i buffertfonden borde finnas i en form som är lätt att tillgå, dvs. helst som en kontodeposition.

När buffertfonden motsvarande tre månaders nettolön är samlad, är det förnuftigt att placera tillgångarna långsiktigt, till exempel i aktier eller placeringsfonder. Det går också bra att börja placera samtidigt som man sparar buffertfonden.

4. Det vore bra för alla att spara åtminstone fem procent av nettoinkomsterna per månad.

Fem procent av inkomsterna är den genomsnittliga rekommendation som ges OP:s kunder när de funderar över ett bra månatligt mål för att spara. Det är i allmänhet ett belopp som man knappt märker att man sparar.

Enligt Statistikcentralen är finländarnas vanligaste bruttolön 2 600 euro per månad. Nettolönen kan då bli cirka 2 000–2 100 euro per månad, av vilket fem procent är cirka 100 euro per månad. Per år blir det ett sparkapital på 1 200 euro. På fem år kan det bli 7 000 euro med en förväntad avkastning på 6,1 procent, av vilket avkastningen står för hela 1 000 euro.

5. Den som har bostadsskuld gör klokt i att testa hur hållbar ekonomin är med en bolåneränta på sex procent.

Har du bostadsskuld? Med hjälp av bostadslåneräknaren kan du prova hur en högre ränta skulle påverka månadsraten på ditt lån.

Banken för ett samtal med alla som ansöker om lån kring vad som händer med lånets månadsrat, om räntan stiger till sex procent. Trots att sex procent inte är en realistisk ränta under de närmaste åren, kan ett par, tre procent nog vara det. I ett stort bostadslån blir en räntehöjning på en procent snabbt synlig: en procent av ett lån på 200 000 euro är 167 euro per månad eller 2 000 euro per år. Tre procent är tre gånger mer.

Det går att gardera sig mot stigande räntor till exempel med besparingar eller ränteskydd.

Experter i artikeln: Reijo Heiskanen och Katja Taponen på OP.

Denna artikel publicerades den 11 Juni 2019 och har uppdaterats den 1 juni 2023.