Hur har coronaviruset och det rådande läget påverkat kriterierna för att bevilja bolån?

När en bank beviljar bolån ser den alltid till helheten och den sökandes betalförmåga. För närvarande är det enklare att få lån om du har en stabil arbetssituation och arbete i en bransch som coronaviruset inte påverkar. För arbetstagare i vissa branscher, såsom turism- och restaurangbranschen, kan det vara något svårare att få ett bolån just nu på grund av de osäkra framtidsutsikterna.

Hur har läget påverkat antalet bolåneansökningar – har det kommit in fler eller färre låneansökningar?

Början av året var livlig när det gäller bolåneansökningar. Det kom rentav in fler ansökningar än under motsvarande tid i fjol. När begränsningarna till följd av coronaviruset trädde i kraft i mars började antalet bolåneansökningar sjunka. I och med begränsningarna har det kommit in 20 procent färre ansökningar än under den här tiden i fjol.

Är det för tillfället klokare att ta ett bolån och köpa en ägarbostad eller att bo på hyra?

Om du beviljas ett bolån och din arbetssituation är god, ser jag ingen orsak varför du borde skjuta upp bostadsköpet. I synnerhet om du tänker köpa en bostad i ett område där värdet sannolikt stiger. Om din arbetssituation är osäker och du bor i ett område där bostädernas värde sjunker, kan det vara klokt att bo på hyra, oavsett om vi har en coronapandemi eller inte.

Vilka risker och möjligheter är förknippade med boende just nu?

Om situationen blir långvarig eller om du blir arbetslös eller långtidspermitterad, påverkas naturligtvis din betalningsförmåga. Då blir situationen utmanande, oavsett om du bor i en ägarbostad, på hyra eller i en bostadsrättsbostad. För den som har bolån kan situationen vara gynnsammare, eftersom det ofta går att få amorteringsfrihet för bolånet i sådana situationer. Om man bor på hyra beror allt som gäller hyresbetalningen på överenskommelser mellan hyresgästen och hyresvärden, och eventuella avvikelser måsta förhandlas separat.

Vilken typ av lån är det tryggt att ta?

Precis samma saker gäller som före coronapandemin. Om din arbetssituation är stabil och banken beviljar dig lån, kan du ta ut lånet. Bankerna gör alltid ett stresstest för lån för att ta reda på om kunden kan betala lånet även om räntorna stiger. Svaret på frågan om det lönar sig att ta lån eller inte beror alltid på hur låntagaren förhåller sig till risker och ränteförväntningar. Om man vill vara säker på en viss räntenivå, är ett alternativ att skaffa ränteskydd för lånet. För närvarande förväntas ingen snabb räntestegring.

Vilket amorteringssätt lönar det sig att välja för bolånet med beaktande av det aktuella läget?

Amorteringssättet för ett bolån beror på personen och hens situation. Coronaläget inverkar inte direkt på saken. Alla amorteringssätt kan vara bra alternativ.

Hur kan jag trygga min ekonomi i det rådande läget om jag vill ta ett bolån?

Det är i allmänhet bra att ha en penningbuffert med tanke på överraskande förändringar. Den rådande situationen uppstod så överraskande att knappt någon kunde förbereda sig för den ekonomiskt. Därför är det viktigt att alltid hålla sin ekonomi i balans. Trots den här situationen upplever jag att om din ekonomi och dina framtidsutsikter i termer av arbete är i skick, finns det ingen anledning att skjuta upp ett bolån och ett bostadsköp.

Behöver du lån för en bostad? Låneräknaren uppskattar lånekostnaderna för en valfri lånetid. 

Denna artikel publicerades den 10 juni 2020 och har uppdaterats den 2 juni 2023.