Över hälften av de finländska storföretagen säger att de har varit tvungna att byta ut underleverantörer på grund av de allt hårdare hållbarhetskraven, och nästan lika många planerar att göra ändringar i en nära framtid. Nya leveranskedjor för med sig möjligheter för små och medelstora företag som har skött sina ESG-frågor väl.

Text Katja Keitaanniemi, toimitusjohtaja, OP Yrityspankki @KKeitaanniemi
Publicerat 7.3.2024

Frågor som gäller företagsansvar har varit på tapeten under de senaste dagarna, då EU:s direktiv om företagsansvar har haft motvind. Om ett storföretag förbinder sig till hållbar affärsverksamhet, krävs det samtidigt en grundlig bedömning av om företaget kan fortsätta samarbeta med sina nuvarande underleverantörer och leverantörer.

Enligt OP:s storföretagsundersökning upplever över 80 procent av storföretagen att de på grund av ansvarsförbindelserna har ett tryck på att skärpa eller förnya kraven på hela underleverantörskedjan.

Nästan 56 procent av storföretagen har redan varit tvungna att byta ut underleverantörer eller leverantörer på grund av hållbarhetskrav, och 53 procent säger att de kommer att vara tvungna att göra ändringar i en nära framtid.

De nya kraven berör allt fler aktörer i storföretagens värdekedjor. En stor del av de här aktörerna är små och medelstora företag.

Enligt storföretagsundersökningen har byten av aktörer i värdekedjan oftast skett i primärproduktionen. På grund av hållbarhetskraven har storföretagen varit tvungna att byta ut särskilt industriella underleverantörer, råvaruleverantörer och leverantörer i anslutning till köp av övriga tjänster.

Stora företag har ofta omfattande och långa värdekedjor. Som mest kan de bestå av upp till hundratals eller tusentals leverantörer och underleverantörer. Beaktar man storföretagens utsläppsmål är utslagningen lätt att förstå: utsläppen från värdekedjorna utgör den största delen av de totala utsläppen inom de flesta branscherna.

Små och medelstora företag, som utvecklar sin affärsverksamhet i enlighet med hållbarhetskraven och regleringen och vilkas verksamhet tål granskning, har därför nu ett bättre utgångsläge. Välskötta ESG-frågor ger nu små och medelstora företag en klar konkurrensfördel.

Som företagsbank stöder vi den här resan också genom finansiering. Finansiering som länkas till hållbarhetsmål är vardag särskilt i stora företag. Företagen länkar villkoren för sin finansiering till hur hållbarhetsmålen uppnås, till exempel i fråga om minskade utsläpp. Då målen uppnås belönas företaget med bättre finansieringsvillkor.

Ett företag kan stödja underleverantörskedjan i hållbarhetsarbetet till exempel med hjälp av hållbar leverantörsfinansiering och factoring, vilket ger möjlighet till fördelaktigare finansieringsvillkor för leverantörer som uppfyller gemensamt överenskomna hållbarhetskriterier. Hållbar leverantörsfinansiering stöder alltså både företagets och leveranskedjans hållbarhetsresa – och samtidigt dess livskraft.

De små och medelstora företagen spelar en enorm roll redan med tanke på Finlands bruttonationalprodukt. I stället för att byta ut samarbetspartner är det livsviktigt att stödja och utbilda underleverantörerna och leverantörerna i den hållbara omställningen. Detta förutsätter också i fortsättningen nära samarbete och en öppen dialog med sme-sektorn, storföretag, finansiärer och beslutsfattare.

Skribenten är OP Företagsbankens verkställande direktör och alumn från Harvard.

Kirjoittaja on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja Harvardin alumni.

Läs mer

Läs mer