Om föräldrarna har möjlighet att spara till barnet ända från födseln, kan de viktiga stegen till vuxenlivet, såsom studier och flytt till eget hem, tas i en trygg ekonomisk sits.

På lång sikt ger placeringar högre avkastning än kontosparande, eftersom man får ta del av ränta på ränta-effekten. Till exempel blir föräldrarnas gemensamma månadsbesparing på 100 euro efter 18 år med 6 procents avkastning 38 000 euro.

Det är möjligt börja spara med en mindre summa än så – i fonder är minimibeloppet 10 euro. Vi presenterar tre kostnadseffektiva sätt för att genom placeringar trygga barnets framtid.

1. Fondsparande – du kan börja med en tia i månaden

En förälder kan i barnets namn köpa andelar i placeringsfonder till exempel varje månad, och då är det enklast att ingå ett avtal om fortlöpande sparande. När barnet fyller 18 år kan hen själv administrera fondandelarna, och hen kan använda medlen i fonden som hen själv vill.

En person kan som gåva ge ett barn 4 999 euro skattefritt under tre år, vilket innebär högst 138,9 euro per månad.

På nätbanken finns en prislista med kostnader för fonden. Indexfonderna är ett utmärkt val för placerare som är ute efter avkastning på aktiemarknaden och kostnadseffektivitet. Du kommer i gång med bara 10 euro i månaden!

2. Aktiesparande – redan som 15-åring kan man med föräldrarnas samtycke köpa och sälja aktier

Föräldrar som är intresserade av aktiesparande kan öppna ett aktiesparkonto för sitt barn och köpa aktier till kontot. Kom ihåg även i detta fall att en person skattefritt kan ge som gåva aktier för 4 999 euro under tre år.

På ett aktiesparkonto kan man köpa och sälja aktier samt dra nytta av utdelningarna utan skattepåföljder. Barn betalar skatt på vinsten först när medel tas ut från kontot. På så vis drar man effektivt nytta av fördelarna med aktiesparkontot och ränta på ränta-effekten.

Om vårdnadshavarna ger sitt samtycke, kan en 15-åring köpa och sälja aktier. När barnet fyller 18 år får hen kontroll över sitt eget aktiesparkonto.

För att sprida riskerna är det bäst att köpa aktier i åtminstone 5–10 olika bolag. Ett köpuppdrag kostar minst 3 euro, så innan man köper lönar det sig att spara ihop till exempel några hundra euro och köpa flera aktier per gång.

3. Fondförsäkring – en livförsäkringsersättning för dödsfall ingår

En fondförsäkring är en sparlivförsäkring som är avsedd för långvarigt sparande, det vill säga en sparförsäkring som en förälder kan öppna i eget namn eller i barnets namn. I en fondförsäkring kan man med ett avtal välja ett eller flera av OP:s placeringsfonder, och byta placeringsobjekt avgiftsfritt i de digitala tjänsterna.

En fondförsäkring är det bästa alternativet när pappa, mamma eller en annan anhörig till barnet vill spara för barnet på flera års sikt och själv administrera medlen – då sparar man först i en fondförsäkring i förälderns eget namn.

Ett eller flera barn utses som förmånstagare till försäkringen, och barnet eller barnen får senare pengarna antingen som gåva eller som livsförsäkringsersättning vid dödsfall. En person kan ge 4 999 euro inom tre år som gåva, så om gåvans belopp överstiger det här betalas gåvoskatt på försäkringsgåvan.

Man kan ta ut besparingar från din OP Fondförsäkring avgiftsfritt när avtalet har varit i kraft i tre år. Skatt betalas först när besparingar tas ut. Skötselavgiften för OP Fondförsäkring är 0,4 procent per år och man kan börja spara med till exempel 50 euro per månad.

Genom att spara tryggar du ditt barns ekonomiska framtid och ger barnet möjligheter att följa sina drömmar. Läs mer om olika sätt att spara till ett barn i tjänsten op.fi.

Expert som intervjuats för artikeln: direktör Katja Taponen hos OP-Livförsäkring